U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: oprichting EU-platform voor duurzame ontwikkeling hernieuwbare energiebronnen

02 mei 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de gedelegeerde handeling tot vaststelling van het EU-platform voor duurzame ontwikkeling (Union renewable development platform, URDP).

  • Doel URDP: een hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen van de ene lidstaat naar de andere overdragen via statistieken
  • 27 mei: deadline deelname consultatie

Dit platform is voorzien in de EU-richtlijn hernieuwbare energie of RED II (2018/2001) en heeft tot doel de statistische overdracht van hoeveelheden hernieuwbare energie te vergemakkelijken.

Jouw stem in Europa: oprichting EU-platform voor duurzame ontwikkeling hernieuwbare energiebronnen

Dit zijn overeenkomsten die tot doel hebben een hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen van de ene lidstaat naar de andere over te dragen via statistieken, dus een fysieke overdracht is niet nodig. Zo kunnen EU-landen die hun bindende nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie niet halen, hernieuwbare energie ‘kopen’ van landen die hun streefcijfers wel halen.

In de ontwerp-gedelegeerde handeling van de Commissie staat dat het URDP een online-instrument zal zijn met informatie over de voortgang van de lidstaten met betrekking tot hun bijdragen, hun belangstelling om statistische overdrachten te kopen of te verkopen, en onder welke voorwaarden (bv. volume, prijs, verband met een concreet project enz.), naast ondersteunend materiaal, zoals modelovereenkomsten.

Neem deel aan de consultatie(deadline 27 mei).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons