U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fit for 55 pakket: wat zegt het Europees Parlement?

28 september 2021 - door Celeste Wezenbeek

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement debatteren de MEPs voor het eerst over het ‘fit for 55’- klimaatpakket van de Europese Commissie. Dit in aanwezigheid van Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. Dit was een gelegenheid voor de verschillende fracties om hun standpunten kenbaar te maken. Hoewel de meeste fracties het werk van de Commissie toejuichen, werd er ook kritiek geuit op het voorstel van de Europese Commissie.

Fit for 55 pakket: wat zegt het Europees Parlement?

EPP: juicht toe dat de EC met dit pakket echt in actie komt, en spreekt dus haar onvoorwaardelijke steun uit. Wel werd het belang van het klimaatfonds en de sociale dimensie benadrukt.

S&D: maakt zich zorgen over het nieuwe ETS-systeem en hoe de kosten hiervan (vooral bij gebouwen en vervoer) eerlijk zullen verdeeld worden. 

Renew Europe: maakte ook kritische kanttekeningen bij de uitbreiding van de koolstofmarkt omdat de politieke kosten heel hoog zouden zijn en het effect op het klimaat eerder laag. 

Greens: Sloten zich daarbij aan omdat zij het onaanvaardbaar vinden dat de industrie blijft profiteren van gratis emissierechten en tegelijkertijd het ETS-systeem uitgebreid wordt naar sectoren waar de burgers zullen moeten betalen.

Frans Timmermans reageerde door te wijzen op de valkuil om sociale rechtvaardigheid en solidariteit tegenover de aanpak van de klimaatcrisis plaatsen. Daarbij zullen de kosten van de transitie altijd lager liggen dan menselijke en financiële kosten van niet-overgang, aldus Timmermans. Hij wees er ook op dat slechts ongeveer 1/5 van de stijging van de energieprijzen kan worden toegeschreven aan de stijging van de CO2-prijzen. De rest, zegt is gewoon een gevolg van schaarste op de markt.

CBAM

Wat het koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM) betreft, een ander onderdeel van het 'Fit for 55'-pakket, hebben slechts enkele EP-leden de kwestie aangekaart. EPP waarschuwde de Commissie voor het risico dat Europese bedrijven hun concurrentiepositie ten opzichte van hun buitenlandse bedrijven zouden verliezen als gevolg van de geleidelijke afschaffing van de gratis toewijzing van emissierechten. De fractie is voorstander van het behoud van gratis emissierechten voor Europese bedrijven, een instrument dat tot dusver heeft gediend om EU-producenten te beschermen tegen buitenlandse concurrentie die niet onder het ETS valt.

De fracties S&D, Links, Groenen/EVA en Renew Europe hebben zich in de parlementaire commissie daarentegen uitgesproken tegen deze quota, die volgens hen zouden neerkomen op dubbele bescherming voor Europese bedrijven. De ID-fractie vindt het een vergissing om de inkomsten van de CBAM tot de eigen Europese middelen te rekenen. 

Meer lezen

Lees hier meer over het Fit for 55 pakket.

Bekijk hier onze webinar over het fit for 55 pakket. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons