U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Externe energiestrategie EU

23 mei 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie presenteerde op 18 mei een mededeling om het externe energiebeleid van de EU te herdefiniëren. Daarin krijgt waterstof een prominente plaats.

  • langetermijnpartnerschappen tot stand brengen die voor beide partijen voordelig zijn
  • het stimuleren van hernieuwbare energie en het verhogen van de energie-efficiëntie over de hele wereld
  • samenwerken op het gebied van groene technologie en innovatie

Deze mededeling is een onderdeel van REPowerEU, het plan om de Europese Unie minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen.

Externe energiestrategie EU

De externe energiestrategie van de EU zal de diversificatie van energie vergemakkelijken en langetermijnpartnerschappen met leveranciers opbouwen, met inbegrip van samenwerking op het gebied van waterstof of andere groene technologieën.

Het nieuwe EU-energieplatform zal een sleutelrol spelen bij het bundelen van de vraag, het coördineren van het gebruik van infrastructuur, het onderhandelen met de internationale partners en het voorbereiden van de gezamenlijke aankoop van gas en waterstof.

Om afstand te nemen van Russisch gas wil de EU haar aardgas- en LNG-leveringen diversifiëren door te onderhandelen over politieke verbintenissen met bestaande of nieuwe leveranciers zoals Algerije, Azerbeidzjan, Egypte en Israël.

Het doel is alternatieven voor aardgas te vinden voor het deel van de Russische leveringen dat niet kan worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen, koolstofarme energiebronnen, energie-efficiëntie en energiebesparing.

EU-handel in hernieuwbare waterstof

De klimaat- en Oekraïne crisis vormen uitdagingen, maar brengen ook nieuwe mogelijkheden voor energieproductie met zich mee, met name voor waterstof. De Commissie wil van waterstof een kernpunt maken in haar internationale betrekkingen.  De handel in conventionele energiegrondstoffen zal geleidelijk afnemen en nieuwe grondstoffen zoals waterstof en ammoniak zullen internationaal meer en meer worden verhandeld en de vraag naar emissiearme technologieën zal toenemen.

De mededeling bevat een heel onderdeel over de voorbereiding van de EU op de handel in hernieuwbare waterstof.

De strategie vermeldt een ambitieus doel voor waterstof, nl. tegen 2030 ongeveer 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof invoeren om op EU-niveau tot 20 miljoen ton hernieuwbare waterstof te komen. Dit betekent 10 miljoen ton ingevoerd plus 10 miljoen ton uit binnenlandse productie. Dat is nagenoeg 15 miljoen ton meer dan wat in het wetgevingspakket "Fit for 55" was gepland (5,6 miljoen ton).

Hiermee kan de EU ongeveer 27 miljard kubieke meter ingevoerd Russisch gas vermijden tegen 2030.

Om dit doel te bereiken, heeft de Commissie onder meer de volgende plannen:

  • het tot stand brengen van drie belangrijke invoercorridors vanuit het Noordzeegebied (Noorwegen en het VK), het zuidelijke Middellandse Zeegebied en Oekraïne;
  • het ontwikkelen van een mediterraan partnerschap voor groene waterstof tussen de EU en de landen ten zuiden van de Middellandse Zee als eerste stap naar een bredere samenwerking over hernieuwbare waterstof tussen Europa, Afrika en de Golf;
  • het ondertekenen van een memorandum van samenwerking over waterstof met Japan tegen eind 2022;
  • het ontwikkelen van een wereldwijde Europese waterstoffaciliteit om de wereldwijde markt voor hernieuwbare waterstof te stimuleren.

Bron en meer lezen

Mededeling externe energiestrategie van de EU - JOIN(2022) 23 final

Factsheet over de externe energiestrategie van de EU (zie bijlage)

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons