U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Emissies onder ETS dalen met 43%

05 november 2021 - door Celeste Wezenbeek

Sinds de invoering van het emissiehandelssysteem (ETS) in 2005, zijn de broeikasgasemissies van elektriciteit, warmteproductie en energie-intensieve industrieën volgens de Europese Commissie gedaald met ongeveer 43%. 

Volgens dit document, dat gebaseerd is op gegevens voor 2020 en de eerste helft van 2021, daalden de emissies van de onder de ETS vallende sectoren bijzonder sterk tussen 2019 en 2020 als gevolg van de Covid-19-pandemie. Specifiek gaat het over een daling van 11,4% voor de elektriciteitsproductie en het grootste deel van de industriële productie en een daling van 63,5% voor de luchtvaartsector. De emissies van sectoren die niet onder de ETS vallen - zoals vervoer, gebouwen landbouw en de afvalsector - daalden in dezelfde periode met 6% en met 16% ten opzichte van 2005. Uit een ander verslag van de Europese Commissie over de voortgang van de klimaatmaatregelen van de EU, blijkt dat de broeikasgasemissies van de EU in totaal met 31% zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 1990. Dit resultaat moet echter in de juiste context worden geplaatst, aangezien de door Covid-19 veroorzaakte economische neergang een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit heeft geleid tot een ongekende vermindering van de EU-emissies met bijna 10% in 2020 ten opzichte van 2019. Bovendien heeft de Europese Commissie een herziening van het ETS voorgesteld waardoor meer sectoren onder dit systeem zullen vallen. Dit herzieningsvoorstel maakt deel uit van het "Fit for 55-pakket" dat op 14 juli is gepresenteerd.

Toename ETS-inkomsten

De inkomsten uit het ETS-systeem (verzameld door de veiling van emissierechten) zijn gestegen van 3,2 miljard euro in 2013 tot 14,4 miljard euro in 2020, als gevolg van de stijging van de prijzen van emissierechten sinds 2018. In 2020 is 76% van deze inkomsten door de lidstaten gebruikt voor van klimaat en energie.

Bekijk hier het volledige rapport.

Emissies onder ETS dalen met 43%

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons