U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het ‘Compliance Package’. Dit pakket maatregelen moest ervoor zorgen dat de bestaande EU-regels rond de interne markt ook effectief worden nageleefd. De Raad en het Parlement zijn tot een akkoord gekomen rond het versterken van de nationale mededingingsautoriteiten.

Tijdens de trialoog onderhandelingen zijn de drie EU-instellingen het eens geraakt over nieuwe regels om de nationale mededingingsautoriteiten meer bevoegdheden te geven. Op die manier kunnen ze consumenten en bedrijven beter beschermendoor hen te voorzien van de juiste handhavingsmiddelen.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat nationale mededingingsautoriteiten:

  1. Onafhankelijk werken en volledig neutraal zijn.
  2. De nodige financiële middelen en personeel hebben om hun taak uit te voeren.
  3. Alle bevoegdheden hebben die ze nodig hebben om bewijsstukken te verzamelen.
  4. Voldoende middelen hebben om proportionele sancties op te leggen voor het overtreden van de Europese antitrustregels.
  5. Gecoördineerde clementieprogramma’s hebben die bedrijven moeten aanmoedigen om bewijs van illegale kartels in te dienen.

Daarnaast kondigde rapporteur Andreas Schwab (EPP, Duitsland) aan dat bedrijven die onderzocht worden geïnformeerd zullen worden over waarom er een onderzoek naar hen loopt zodat ze in beroep kunnen gaan of bewijzen kunnen voorleggen waarom de aantijgingen ongegrond zijn. Bedrijven kunnen niet langer boetes krijgen zonder dat ze de kans hebben gehad om zichzelf te verdedigen.

Het akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.

Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

Maak een account aan

Volg ons