U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Namaakproducten niet opgenomen in verordening naleving Europese productregels

12 februari 2019 - door Veronique Vennekens

De Raad heeft enkele slagen binnengehaald op het einde van de onderhandelingen met het Europees Parlement over de verordening van het naleven en handhaven van Europese productregels. Het akkoord omvat geen namaakproducten, terwijl het Europees Parlement die wel expliciet wilde vermelden.

Het Europees Parlement had voorgesteld om nationale toezichthoudende autoriteiten maatregelen te laten nemen tegen namaakproducten. De Raad wilde deze niet in de tekst omdat de verordening enkel focust op producten die legaal verkocht worden op de interne markt en er andere mechanismen bestaan om namaakproducten tegen te houden.

Namaakproducten niet opgenomen in verordening naleving Europese productregels

Samenwerking en peer review tussen toezichthoudende autoriteiten

De belangrijkste punten uit het akkoord tussen de twee instellingen zijn:

  • Peer review tussen nationale toezichthoudende autoriteiten zal gebeuren op vrijwillige basis. Het Europees Parlement wilde dit verplicht maken.
  • Het EU Product Compliance Network, dat de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten, EU-instellingen en economische operatoren moet versterken, kan evaluaties uitvoeren van de nationale markttoezicht strategieën.
  • De Europese Commissie mag suggesties doen om de samenwerking tussen de toezichthouders en douaneautoriteiten te verbeteren.
  • Het artikel over de conformiteitsverklaring is verdwenen uit de tekst

Indien het akkoord wordt goedgekeurd door beide instellingen zal het ingaan vanaf midden 2021.

De verordening wil hetzelfde controleniveau opzetten voor producten uit derde landen als producten die in Europa worden gemaakt. Het wil de controlerol van de nationale toezichthouders versterken. Lidstaten moeten producten die online verkocht worden controleren met dezelfde ambities als de controle van producten die via de ‘traditionele’ weg worden verkocht.

Economische operatoren voor derde landen

Derde landen moeten een economische operator op Europees grondgebied hebben die de conformiteit van de producten moet garanderen. De Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie is niet te spreken over deze nieuwe verplichting. BusinessEurope denkt dat bedrijven die zich nu al niet aan de regels houden, ook geen economische operator zullen aanstellen.

De tekst van het akkoord is momenteel nog niet beschikbaar. Lees hier het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons