U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe oproep om de toeristische sector te steunen bij het herstel na de COVID-19-crisis

13 december 2021 - door Kaatje Gevaert

Op 9 december publiceerde de Europese Commissie een nieuwe grote oproep in het kader van het Programma voor de Interne Markt (het vroegere COSME-programma):

  • de oproep is getiteld "COVID-19-herstel door duurzame groei van het toerisme en ondersteuning van het mkb"
  • via de oproep is 12,4 miljoen euro beschikbaar aan EU-subsidies ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn op het gebied van toerisme. 
  • deadline voor de indiening van projecten is 16 februari 2022
Nieuwe oproep om de toeristische sector te steunen bij het herstel na de COVID-19-crisis

De huidige COVID19-vaccinatiecampagne geeft kleine en middelgrote toeristische ondernemingen ademruimte om hun activiteiten te hervatten en te hopen op een volledig herstel van hun bedrijf. De kerngedachte van deze nieuwe oproep is om toeristische ecosystemen in heel Europa te helpen bij het invoeren van nieuwe praktijken die geïnspireerd zijn op belangrijke beginselen zoals klimaatneutraliteit, valorisatie van biodiversiteit, sociale duurzaamheid, uitwisseling van innovatie, enz.

De oproep is in beheer van EISMEA (Uitvoerend Agentschap Europese Innovatieraad en MKB). Naar alle verwachting zullen consortia worden gefinancierd die elk ten minste tachtig kleine en middelgrote toeristische ondernemingen uit ten minste drie in aanmerking komende landen helpen. Tot de te financieren activiteiten behoren activiteiten op het gebied van verspreiding en communicatie, capaciteitsopbouw, directe ondersteuning van afzonderlijke kleine en middelgrote toeristische ondernemingen, projectbeheer en transnationale uitwisseling van goede praktijken. Financiële steun aan derden (kleine en middelgrote toeristische ondernemingen) zal worden verleend via een open oproep in de vorm van vouchers, subsidies en/of forfaitaire bedragen.

Deadline voor de indiening van projectvoorstellen in het kader van deze oproep is 16 februari 2022.

Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons