U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

IMCO Commissie publiceert ontwerpadvies over "Traject naar het digitale decennium"

04 februari 2022 - door Ute De Meyer

Rapporteur Ivars Ijabs (Renew Europe, Letland) van de IMCO Commissie schreef een ontwerpadvies over het besluit “Traject naar het digitale decennium”. Op 7 februari zal de Commissie dit advies behandelen tijdens hun overleg.

  • Er is een algemene tevredenheid over het voorstel van de Commissie.
  • Het ontbreken van een 'European Cloud', ziet de rapporteur als zijn voornaamste bekommernis.
  • Een integratie met de Europese interne markt is onontbeerlijk. 
IMCO Commissie publiceert ontwerpadvies over "Traject naar het digitale decennium"

Tevredenheid en tekortkomingen

In het ontwerpadvies brengt de rapporteur zijn waardering uit voor de algemene geest van het voorstel en de doelstellingen. Desalniettemin zijn er volgens hem een aantal kritieke elementen die niet volledig in de tekst terug te vinden.

Eerst en vooral wijst hij op het gebrek van een ‘European Cloud’ in het democratische leven (cfr. verkiezingen…). Dit is volgens hem essentieel voor de nationale en Europese veiligheids- en privacynormen. 

Aangaande de monitoring- en rapporteringsverplichtingen van de lidstaten, krijgt de Commissie in het initiële voorstel meer bevoegdheden bij de coördinatie ervan. Hierop wijst Ivars Ijabs dat het Europees Parlement ook op de hoogte gehouden moeten worden. Verder moet er aandacht worden besteed aan de manier waarop dit voorstel in het Europees Semester wordt geïntegreerd.

Tot slot, benadrukt hij het belang van de integratie van de Europese interne markt met dit voorstel.
 

Lees hier het ontwerpadvies.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons