U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie wil debat over economisch bestuur

12 februari 2020 - door Simon De Coster

De Europese Commissie trapt het debat op gang over haar economisch bestuur

  • Six- en two-pack zijn grotendeels geslaagd in hun opzet
  • Toch blijft overheidstekort in sommige lidstaten erg hoog
  • Commissie vraagt stakeholders om feedback om het systeem te verbeteren
Europese Commissie wil debat over economisch bestuur

Achtergrond

Na de economische en financiële crisis van 2008-2009 nam de Europese Commissie enkele maatregelen om het economisch bestuur binnen de Unie te versterken. Dat deed ze via de zogenaamde six-pack en later de two-pack.

Deze nieuwe wetgeving moest het economisch bestuur van alle lidstaten coördineren en de economische resultaten harmoniseren via het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Nationale begrotingen en onevenwichten werden nauwer in de gaten gehouden, en landen met een groot overheidstekort konden op ‘het strafbankje’ terecht komen. Het versterkt macro-economisch en budgetair toezicht werd bovendien geïntegreerd in het Europees Semester.

Sindsdien is de Europese economische context sterk veranderd: de Europese economie groeit al jaren aan een stuk, en geen enkele lidstaat heeft volgens het SGP nog een zogenoemd ‘excessief tekort’ in zijn begroting. Ook de Europese ambitie is veranderd: de EU wil het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. En daarvoor zijn sterke investeringen nodig.

Tijd voor een evaluatie

Met de start van een nieuwe politieke cyclus, vindt de Commissie de tijd gekomen voor een evaluatie en debat over de bestaande maatregelen. Daarom publiceerde ze alvast haar eigen evaluatie. Die onderzoekt de drie doelstellingen van het beleid.

  • Duurzame overheidsfinanciën en economische groei verzekeren en het vermijden van macro-economische onevenwichten
  • Sterkere coördinatie van economisch beleid
  • Convergentie in de economische prestaties van de lidstaten

Volgens de Commissie is het beleid er sterk in geslaagd bestaande macroeconomische onevenwichten te corrigeren en de overheidsschuld te verminderen. Dat heeft over het algemeen geleid tot duurzame groei. Ook de economische prestaties van de verschillende lidstaten zijn sterk geharmoniseerd.

Toch is de overheidsschuld in sommige lidstaten nog steeds hoog. Bovendien is het fiscaal systeem meer en meer complex en minder transparant geworden.

Tijd voor een debat

Om het beleid te verbeteren, nodigt de Commissie dan ook alle stakeholders uit om hun mening te geven: Europese instellingen, nationale overheden, sociale partners, etc.

De Commissie zal hiertoe meetings en workshops organiseren, maar ook een online consultatieplatform lanceren. Op basis van de feedback van de stakeholders zal het haar mogelijke volgende stappen bepalen. Dit proces zal tegen het einde van 2020 afgerond worden.

Het online consultatieplatform is hier beschikbaar.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons