U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Semester 2022 gaat van start

30 november 2021 - door Simon De Coster

De Europese Commissie publiceerde deze week haar Herfstpakket in het kader van het Europees Semester.

  • Economische groei verwacht in 2022
  • Stabiliteits- en groeipact blijft volgend jaar bevroren
  • Duurzame publieke financiën nodig in België

 

Europees Semester 2022 gaat van start

Op 24 november lanceerde de Europese Commissie de cyclus voor het Europees Semester 2022. Zoals elk jaar publiceerde de Commissie het Herfstpakket. Dat pakket bevat de jaarlijkse duurzame groeistrategie en het Alert Mechanism Report, dat de macro-economische stabiliteit in de lidstaten in de gaten houdt.

De Commissie verwacht een stabiel economisch herstel. Ondanks de onzekerheid ten gevolge van de COVID-19 pandemie wordt een economisch groei van 5% verwacht. Het pakket geeft volgende socio-economische richtlijnen mee

  • Het expansief fiscaal beleid aanhouden in 2022
  • Publieke investeringen voor een ecologische en digitale transitie (onder meer via NextGen EU) verder boosten
  • Beter voorbereiden tegen toekomstige macro-economische schokken

Fiscale flexibiliteit

Volgens het stabiliteits- en groeipact mag het begrotingstekort in een lidstaat niet boven 3% van het BBP komen, en de staatsschuld niet meer dan 60% van het BBP bedragen. Door de gezondheidssituatie werden die regels in 2021 'bevroren'. Zo kregen de lidstaten meer ruimte om maatregelen te nemen in de strijd tegen COVID-19. Ook in 2022 blijven die regels in de ijskast zitten. De Commissie gaf ook dit jaar enkel kwalitatieve richtlijnen over de budgetplannen van de lidstaten.

Wel krijgt België, samen met enkele andere lidstaten, het advies om duurzame publieke financiën te behouden om de hoge schuldgraad onder controle te houden.

Macro-economisch evenwicht

Ook deel van het Herfstpakket is het Alert Mechanism Report. Dit verslag monitort de macro-economische stabiliteit in de lidstaten. Die stabiliteit is nodig om voorbereid te zijn om mogelijke economische schokken in de toekomst. Lidstaten waarbij te veel onevenwichten worden vastgesteld, moeten een ‘in-depth review’ ondergaan.

De Commissie raadt deze extra evaluatie dit jaar aan voor 12 lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Nederland. Cyprus, Griekenland en Italië hebben daarbij excessieve instabiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van schulden, hoge huisprijzen, etc.België wordt niet genoemd.

  • Lees het volledige verslag hier door

Uitdagingen rond werkgelegenheid

In het Joint Employment verslag analyseert de Commissie tenslotte de Europese arbeidsmarkten. Die worden momenteel voor een stuk ondersteund door het SURE instrument en het REACT-EU initiatief. De Commissie merkt dat de werkloosheid het voorbije jaar gedaald is, maar dat de jeugdwerkloosheid wel opmerkelijk hoog blijft.

Het is volgens de Commissie dan ook belangrijk om meteen een actief arbeidsmarktbeleid te implementeren. Zo kan tegemoet gekomen worden aan de arbeidstekorten in bvb de bouw-, zorg- en IT sector.

Volgende stappen

De publicatie van het Herfstpakket is traditioneel de eerste stap in de cyclus van het Europees Semester. Ze dient als leidraad voor de stabiliteits- en convergentieprogramma’s, nationale hervormingsprogramma’s en landenspecifieke aanbevelingen van de lidstaten. Die worden allemaal verwacht in het voorjaar van 2020.

Nadien debatteren de lidstaten zelf over de landenspecifieke aanbevelingen in de Raad, wordt erover gestemd, en krijgen ze tot het najaar om alle aanbevelingen en programma's om te zetten in beleid. Daarna begint de cyclus opnieuw.

Het volledige persbericht met documenten kan u op deze link terugvinden.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons