U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Services Act: de onderhandelingsposities liggen vast

25 januari 2022 - door Liese Dewilde

Het Europees Parlement heeft in plenaire stemming op 20 januari haar startpositie voor de interinstitutionele onderhandelingen over de Digital Services Act vastgelegd. Het rapport van rapporteur Schaldemose werd aangenomen met 530 stemmen voor, 78 stemmen tegen en 80 onthoudingen.

 • Het akkoord wordt positief ontvangen in de EU-instellingen 
 • De belangrijkste inhoudelijke elementen zijn de regels voor het verwijderen van digitale content, de specifieke verplichtingen voor zeer grote platforms, de transparantiemaatregelen bij het gebruik van algoritmen en het uniforme regelkader voor alle spelers. 
 • De trilogen kunnen nu starten. Het Frans voorzitterschap van de Raad wil snel gaan. 
Digital Services Act: de onderhandelingsposities liggen vast

Op 14 december 2021 bereikte de IMCO-commissie van het Europees Parlement reeds een akkoord over de digitale dienstenwetgeving. De plenaire vergadering zet nu voort waar de IMCO-commissie aan begonnen was. In november bereikte de Raad ook al een akkoord over diens onderhandelingspositie voor de Digital Services Act (DSA). Dat wil dus zeggen dat de startposities voor de interinstitutionele onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad nu vastliggen.  

Reacties vanuit de EU-instellingen

Commissaris Thierry Breton was in zijn speech naar aanleiding van de stemming in het Europees Parlement tevreden over de Europese ambities. “Europa is het eerste continent ter wereld waar een ingrijpende hervorming van onze digitale ruimte op stapel staat. Met de DSA en de DMA staan wij op het punt de digitale ruimte in onze interne markt te reorganiseren, zowel om maatschappelijke als om economische redenen. Een nieuw kader dat een referentie kan worden voor democratieën wereldwijd.”

Ook Vice-Commissaris Vestager reageerde positief: “Met de algemene aanpak die in de Raad unaniem is goedgekeurd en het debat en de stemming van vandaag geven wij een duidelijk en krachtig signaal af aan onze burgers, onze bedrijven en onze internationale tegenhangers: dat de Europese Unie vastbesloten is om nu te handelen.”

Rapporteur Christel Schaldemose van het Europees Parlement reageerde: “"Uit de stemming van vandaag blijkt dat de leden van het Europees Parlement en de EU-burgers een ambitieuze digitale verordening willen die klaar is voor de toekomst.” Zij zal voor het Europees Parlement de onderhandelingen met de Raad over dit dossier leiden.

Belangrijkste aspecten van de digitale dienstenwetgeving

Commissaris Breton vatte in zijn speech voor het Europees Parlement heel duidelijk en beknopt samen wat de hoofdpunten zijn van de DSA:

 • “We stellen duidelijke regels voor het verwijderen van alles wat illegaal is in de digitale ruimte - of het nu gaat om producten, diensten of inhoud - volgens een eenvoudig principe: wat offline verboden is, moet online verboden zijn.
 • We leggen zeer grote platforms nieuwe, op risico gebaseerde verplichtingen op om misbruik te voorkomen - zoals is gebeurd met prudentiële regels voor banken; bovendien krijgt de Commissie voor deze systemische platforms toezichts- en sanctiebevoegdheden: boetes tot 6% van de jaaromzet of zelfs tijdelijke uitsluiting van de interne markt in geval van ernstige en aanhoudende inbreuken.
 • We openen de zwarte doos van algoritmen door platforms transparantiemaatregelen op te leggen om eindelijk te begrijpen waarom deze of gene burger op bepaalde inhoud of advertenties wordt getarget.
 • En tot slot zorgen we ervoor dat al deze regels in de hele Europese Unie op uniforme wijze worden toegepast, om te voorkomen dat platforms opereren vanuit landen die als "welwillender" worden beschouwd. En natuurlijk gelden deze regels voor alle spelers, Europees of niet.”

Een aantal concrete zaken die zijn opgenomen in de digitale dienstenwetgeving zijn de volgende:

 • Een kennisgevings- en actiemechanisme voor de verwijdering van illegale inhouden en de voorkoming van de verspreiding van desinformatie
 • Waarborgen voor de verwijdering van illegale producten, diensten of online-inhoud
 • Versterking van de verplichting om handelaars te kunnen traceren
 • Specifieke regels voor zeer grote onlineplatforms vanwege de bijzondere risico’s die zij vormen met betrekking tot de verspreiding van illegale en schadelijke inhoud
 • Bepalingen over verplichte risicobeoordelingen, risico beperkende maatregelen, onafhankelijke audits en transparantie over algoritmen die bepalen wat gebruikers te zien krijgen
 • Vrijstelling van micro- en kleine ondernemingen van een aantal verplichtingen
 • Transparantere en beter geïnformeerde keuze voor de afnemers van digitale diensten. Het weigeren mag bv. niet moeilijker of tijdrovender zijn dan het geven van toestemming
 • Targeting- of amplificatietechnieken waarbij de gegevens van minderjarigen worden gebruikt voor het tonen van advertenties, worden verboden
 • Het targeten van personen op basis van speciale gegevenscategorieën die het mogelijk maken om kwetsbare groepen te targeten, wordt verboden
 • Afnemers van digitale diensten en organisaties die hen vertegenwoordigen moeten verhaal kunnen halen voor eventuele schade die het gevolg is van het feit dat platforms hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet nakomen
 • Online platforms moeten worden verboden misleidende of nudging-technieken te gebruiken om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden via "dark patterns"

De volledige tekst van rapporteur Schaldemose en de aangenomen amendementen vind je hier.

Volgende stappen

De Raad nam vorig jaar reeds haar Algemene Oriëntatie in verband met de digitale dienstenwetgeving aan. Nu heeft ook het Europees Parlement een onderhandelingspositie ingenomen. De beide instellingen zijn aldus klaar om aan de interinstitutionele onderhandelingen te beginnen. Het Frans voorzitterschap van de Raad wil graag voor juli tot een akkoord komen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons