U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Trialogen over interoperabiliteit elektronische tolheffing opgestart

11 juli 2018 - door Simon De Wachter

Het Europees Parlement en de Raad willen voor het einde van het jaar tot een akkoord komen over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen.

Nadat zowel de Raad als het Europees Parlement zijn standpunt had ingenomen over de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen (de EETS-richtlijn), vonden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trialoog) plaats op 11 juli.

Trialogen over interoperabiliteit elektronische tolheffing opgestart

Positief signaal voor eerste mobiliteitspakket

Tijdens de eerste trialoog, in bijzijn van Europees Commissaris voor transport Violeta Bulc, maakte het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad haar motivatie kenbaar om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen. Ze gaan ervan uit dat twee of drie onderhandelingsrondes hiervoor voldoende zullen zijn.

Dit moet als een stimulans dienen voor de andere dossiers uit het eerste mobiliteitspakket, aangezien dit de eerste richtlijn is die een concrete vorm begint aan te nemen. Vooral de voorstellen met betrekking tot de sociale en marktaspecten van vervoer zitten momenteel muurvast.

Tijdens de eerste trialoog werden voornamelijk de werkmethodes voor de onderhandelingen van de volgende maanden vastgelegd. Tijdens de volgende bijeenkomst, die eind september is gepland, zal er meer gefocust worden op de inhoud. Het gaat hier voornamelijk om technische elementen, maar ook om de kwestie van uitwisseling van informatie in het geval dat een inwoner van een lidstaat het nalaat om wegentol te betalen in een andere lidstaat. Op dit vlak is het Europees Parlement meer vastberaden dan de Raad. Ten slotte ligt ook de vraag van vergoedingen voor aanbieders van EETS-systemen op tafel.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons