U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stabiliteits- en groeipact langer bevroren?

04 maart 2021 - door Simon De Coster

De Europese Commissie wil general escape clausule in het SGP langer aanhouden

  • Ter ondersteuning van de Europese economieën
  • Flexibiliteit mogelijks tot eind 2022
  • Herziening economisch bestuur op lange baan
Stabiliteits- en groeipact langer bevroren?

Stabiliteits- en Groeipact

Vorig jaar besliste de Commissie om de general escape clausule van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) te activeren. Lidstaten mogen volgens het SGP geen begrotingstekort hebben hoger dan 3% van het BBP, of een staatsschuld hoger dan 60% van het BBP. Door het activeren van de clausule zou de Commissie in 2020 minder streng toekijken op deze regels. Dat gaf lidstaten meer ruimte om investeringen te doen in de strijd tegen het coronavirus. De Europese Commissie stelt nu voor om die bevriezing van het SGP te verlengen tot eind 2022.  

Volgens het Stabiliteits- en Groeipact mogen lidstaten geen begrotingstekort hebben hoger dan 3% van het BBP. De staatsschuld mag dan weer hooguit 60% van het BBP bedragen.

De Europese Commissie acht dit nodig om het economisch herstel in Unie te verzekeren. Volgens economische voorspellingen zou het namelijk nog tot midden 2022 duren voor Europees BBP weer op het niveau van 2019 zit. Daarom moet de clausule volgens de Commissie verlengd worden tot eind 2022.

De Europese Commissie kan deze beslissing natuurlijk niet alleen nemen. Dit voorstel is dan ook slechts een eerste aanzet. Een definitieve beslissing zal in de lente genomen worden, na overleg met de lidstaten. De vernieuwde economische data die dan beschikbaar zijn zullen ook meegenomen worden in de beslissing.

Herziening economisch bestuur

Voor de coronacrisis uitbrak kondigde de Europese Commissie een herziening van het Europees economisch bestuur voor. Door de pandemie werd deze herziening echter op de lange baan geschoven.

De Commissie kondigde nu aan dat het debat over het economisch bestuur opnieuw geopend zal worden van zodra de Europese economie voldoende is hersteld. Wanneer dat precies zal zijn of hoe die herziening eruit zal zien is nog niet helemaal duidelijk. Wel bestaat de kans dat de fiscale regelgeving vereenvoudigd zal worden. Daarnaast wil men ook de lessen uit het voorbije jaar incorporeren in het nieuw raamwerk.

De volledige communicatie van de Europese Commissie kan je hier teruglezen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons