U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research Fund for Coal and Steel - Steel

Deadline

Code

RFCS-02-2018

Doelstellingen

Met het algemene doel het concurrentievermogen te vergroten en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, ligt de nadruk van onderzoek en technologische ontwikkeling op de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde technologieën om de economische, schone en veilige productie van staal- en staalproducten te garanderen die worden gekenmerkt door gestaag toenemende prestaties; geschiktheid voor gebruik, klanttevredenheid, verlengde levensduur, eenvoudig herstel en recycling.

Voorstellen die in dit kader worden ingediend, moeten betrekking hebben op een van de volgende onderzoeksdoelstellingen: 

  • Nieuwe en verbeterde technieken voor staalproductie en afwerking
  • OTO en het gebruik van staal
  • Instandhouding van hulpbronnen en verbetering van arbeidsomstandigheden

 

Budget

Er wordt een totaal indicatief budget van 40 miljoen euro voorzien voor de Coal en Steel calls van 2018.

Begunstigden

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende activiteiten: Onderzoeksprojecten, Piloot- en demonstratieprojecten en begeleidende maatregelen. Dit soort activiteiten worden uitgelegd in sectie 2.3 van de RFCS Information Package.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksorganisatie of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere rechtspersoon, met inbegrip van natuurlijke personen, die op het grondgebied van een EU-lidstaat is gevestigd, kan aan het onderzoeksprogramma deelnemen en financiële bijstand aanvragen, mits zij van plan zijn een OTO-activiteit verrichten of een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een dergelijke activiteit.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksinstelling of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere juridische entiteit, inclusief natuurlijke personen, in kandidaat-landen heeft het recht deel te nemen zonder een financiële bijdrage in het kader van het onderzoeksprogramma te ontvangen, tenzij anders bepaald in de relevante Europese overeenkomsten en hun aanvullende protocollen en in de besluiten van de verschillende associatieraden.

 

Elke onderneming, overheidsinstantie, onderzoeksorganisatie of instelling voor hoger en middelbaar onderwijs, of een andere juridische entiteit, inclusief natuurlijke personen, uit derde landen heeft het recht deel te nemen zonder een financiële bijdrage in het kader van het onderzoeksprogramma te ontvangen, mits die deelname in het belang van de Europese Unie is.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons