U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Boekt België digitale vooruitgang?

17 november 2021 - door Ute De Meyer

Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten. Vorige week maakte de Commissie de resultaten bekend van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2021. 

  • DESI houdt rekening met het Digitaal kompas 2030 en de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
  • België staat op de 12de plaats van de index.
  • Lees hier het verslag over België. 
     
Boekt België digitale vooruitgang?

Effect van COVID-19 nog niet meetbaar

De Europese Commissie heeft een aantal wijzigingen aangebracht in deze editie. De DESI 2021 geeft de geboekte vooruitgang door de EU-lidstaten weer op het gebied van digitaal concurrentievermogen inzake menselijk kapitaal, breedbandconnectiviteit, integratie van digitale technologieën door bedrijven en digitale overheidsdiensten. Ook wel de 4 kernpunten en doelstellingen van het digitale kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium. 

De DESI 2021-verslagen bevatten voornamelijk gegevens uit de eerste 2 kwartalen van 2020 en verschaffen inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de digitale economie en maatschappij in het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. Uit die gegevens valt echter nog niets af te leiden over het effect van COVID-19 op het gebruik en de levering van digitale diensten en de resultaten van sindsdien uitgevoerde beleidsmaatregelen. Dit zal duidelijker worden in de editie van 2022.
 

Gemiddelde resultaten voor België

Alle EU-lidstaten hebben vooruitgang geboekt met de digitalisering, maar het algemene beeld in de lidstaten loopt uiteen en ondanks enige convergentie blijft de kloof tussen de koplopers en de achterblijvers in de DESI groot. Alle lidstaten zullen gezamenlijke inspanningen moeten leveren om de doelstellingen voor 2030 van Europa's digitale decennium te halen.

Van de 27 EU-lidstaten staat België op de 12de plaats in de index. Ons land scoort goed op het gebied van digitale vaardigheden en de integratie van digitale technologie door ondernemingen. Zo analyseert de Europese Commissie dat België nog werk voor de boeg heeft betreffende connectiviteit en e-overheid, waar een ongelijkmatige prestatie werd gemeten.

De Europese Commissie heeft voor alle landen een herberekening gedaan van de DESI-scores en -ranglijsten van voorgaande jaren om rekening te houden met de wijzigingen in de keuze van indicatoren en met correcties van de onderliggende gegevens.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons