U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > economisch beleid > calls >

H2020 - Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance (ALTFI-01-2017)

Deadline

Inleiding

De toegang van innovatie kmo's tot diverse manieren van financiering moet verbeterd worden. Er is nood aan: sensibiliseren en verbetering van de capaciteit van de financiële leveranciers, vergemakkelijken van de uitwisseling van beste praktijken over regelgevende en andere maatregelen om het innovatieve kmo's te vergemakkelijken om hun financieringsbronnen te diversifiëren, het makkelijker maken voor niche en gespecialiseerde aanbieders van alternatieve financiering om zichzelf te promoten voor innovatieve kmo's die dergelijke financieringsvormen zoeken, het ontwikkelen van manieren om dergelijke kmo's aan te passen aan alternatieve financieringsregelingen en hun aanbieders, de beschikbaarheid van financiële en kredietinformatie over innovatieve kmo's beschikbaar maken aan alternatieve kredietverstrekkers en beleggers, en het bewustzijn verbeteren en het begrijpen van innovatieve kmo's van de soorten alternatieve financiering die beschikbaar is op basis van hun omstandigheden en ontwikkelingsfase.

Doelstellingen

Voorstellen dienen rekening te houden met:

 • de verschillende niveaus van ontwikkeling van de verstrekking van informatie over de toegang van innovatieve kmo's tot alternatieve financieringsbronnen in de lidstaten en geassocieerde landen;
 • de doellanden waar het potentieel voor verbetering het hoogst is;
 • het potentieel van innovatieve financiële technologie inzetten; en
 • beste praktijken met het oog op hun eventuele replicatie.

 Zij zouden moeten:

 • een capaciteitsopbouwstrategie en een consequent implementatieplan ontwikkelen dat gebruik maakt van technieken, zoals bewustmakingscampagnes, coaching, mentoring, workshops, cursussen, trainingsmateriaal (met name via sociale media) en kennisoverdracht van beste praktijken
 • het implementatieplan door belanghebbenden valideren, inclusief innovatieve kmo's, alternatieve financiele aanbieders en overheidsinstanties
 • het implementatieplan uitvoeren
 • de impact van het implementatieplan controleren en de regeling in het licht van de ervaring eventueel aanpassen

 

Budget

De duur van het project mag maximaal 24 maanden bedragen. De Commissie verwacht tussen 1 en 3 voorstellen te financieren. Het budget is 2,50 miljard euro.

Begunstigden

Begunstigden zijn:

1. Juridische entiteiten die gevestigd zijn in de volgende landen en gebieden:- de EU lidstaten- overzeese gebieden gelinkt aan de lidstaten- geassocieerde landen- Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo (Democratic People’s Republic), Congo (Republic), Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Democratic People's Republic of Korea ,Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia,, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kyrgyz Republic, Lao, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, , Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 2. Internationale Europese interesseorganisaties komen ook in aanmerking. 3. Juridische entiteiten gevestigd in landen die niet hierboven vermeld zijn, wanneer dergelijke financiering expliciet wordt voorzien in de oproep. 4. Rechtspersonen en internationale organisaties wanneer- financiering voor dergelijke deelnemers wordt voorzien in een bilaterale wetenschappelijke en technologische overeenkomst of enige andere regeling tussen de EU en een internationale organisatie of een derde land;- de Commissie de deelname van de entiteit essentieel vindt voor de uitvoering van de door de Horizon 2020 gefinancierd actie;- voor prijzen kan elke rechtspersoon, ongeacht de vestigingsplaats of internationale organisatie financiering ontvangen.

 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de participant portal.

Met vragen kan u terecht bij het Vlaamse contactpunt:

Magali Parent

mpa@iwt.be

02 432 42 42

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons