U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01

Inleiding

Cluster 4 van Horizon Europe heeft als doel de Europese capaciteit op het gebied van de sleuteltechnologieën te vergroten, in zowel het digitale, industriële als ruimtevaartdomein. Zo moet Research & Development (R&D) een concurrerende, groene, digitale en circulaire Europese industrie versterken. De projecten moeten bijdragen aan:

  • een grotere technologische onafhankelijkheid van de Europese Unie; en
  • een transformatie van onze economie, de werkomgeving en de maatschappij.

 

Er zijn 6 aandachtsgebieden of bestemmingen geselecteerd die deze strategische domeinen weerspiegelen:

  • Klimaatneutrale circulaire en gedigitaliseerde productie
  • Grotere autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie
  • Toonaangevende data- en computertechnologieën
  • Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschiktheid voor de Green Deal
  • Open strategische autonomie bij de ontwikkeling, invoering en het gebruik van wereldwijde ruimte-infrastructuur, -diensten, -toepassingen en -gegevens
  • Een op de mens gerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

Doelstellingen

Projecten moeten bijdragen tot de volgende resultaten:

  • Aantonen van een toename van de afvalvermindering door toepassing van digitale technologieën
  • Aantonen van optimalisering van het gebruik van secundaire grondstoffen in de waardeketens.


Circulariteit is een essentieel onderdeel van een bredere transformatie van de industrie naar klimaatneutraliteit en concurrentievermogen op lange termijn. Het kan aanzienlijke materiaalbesparingen opleveren in de hele waardeketens en productieprocessen, extra waarde genereren en economische kansen ontsluiten. Hoewel circulariteit eenvoudigweg inhoudt dat afval van het ene proces secundaire materialen worden voor andere processen, kan een efficiënt gebruik in de waardeketen met het oog op het sluiten van de kringloop of hergebruik in andere industrieën, alleen worden gewaarborgd door een transparant informatiesysteem. Er is dus behoefte aan het ontwerpen en testen van een informatiesysteem voor grondstoffen en componenten in producten in de gehele waardeketen van de verwerkende industrieën.


 

Budget

Indicatief budget: EUR 25.30 miljoen

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersoon: Nico Deblauwe

E nico.deblauwe@vlaio.be

T +32 2 432 43 00

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons