U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vlaams en Europees Parlement: zoek de 5 verschillen

23 april 2019 - door Veronique Vennekens

Op 26 mei trekken we niet alleen naar de stembus voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Ook de nieuwe Vlaamse Europarlementsleden moeten gekozen worden. De wetgeving die de Europese Unie maakt, heeft steeds meer impact op ons dagelijks leven. Het Europees Parlement heeft heel wat te zeggen in de besluitvormingsprocedure. Daarom is het belangrijk om geïnformeerd naar de stembus te trekken. VLEVA helpt je hier graag bij. De komende weken bedienen we je daarom van een verkiezingsblogreeks.

Vandaag: 5 verschillen tussen het Europees en Vlaams Parlement

Placeholder

1. Het gebouw

Het Vlaams Parlement houdt haar vergaderingen in de Hertogstraat in Brussel.

Het Europees Parlement heeft niet één, maar twee halfronden. Eén gebouw staat in Brussel aan het Luxemburgplein. Het andere staat in Straatsburg.

Eén keer per maand trekken alle Europarlementsleden naar Straatsburg voor de grote plenaire zitting die een week duurt. In Brussel worden enkel ‘mini-plenaires’ en commissievergaderingen gehouden.

Bij het ontstaan van de Europese Unie vergaderde de voorloper van het Europees Parlement in het halfrond van de Raad van Europa in Straatsburg. Later vestigden steeds meer EU-instellingen zich in Brussel.

Het Parlement vond het vervelend dat ze zo ver van de andere instellingen moesten vergaderen. Ze riepen de lidstaten op om eindelijk te beslissen waar de zetel van het Europees Parlement zich zou vestigen.

In 1985 maakte de Belgische overheid plannen om een Europees Parlement te bouwen in Brussel. In 1989 startte men al met de bouw. Het duurde tot 1992 voor de lidstaten het eens werden over het systeem van de 2 zetels (één in Straatsburg, één in Brussel). Pas in 1997 bij het Verdrag van Amsterdam werd deze regeling officieel bevestigd.

Het gerucht doet de ronde dat het Europees Parlement in Brussel ontworpen is als een hotel. Want als de lidstaten dan toch beslisten om het parlement in Straatsburg te vestigen , dan bleef het gebouw in Brussel leeg achter. Elk kantoor van de MEPs in Brussel zou daarom over een badkamer beschikken. Zo kon men het gemakkelijk ombouwen tot hotel als nodig.. Een broodje aap verhaal of echt waar? Wie weet hier meer over? Wij horen het graag!

2. Aantal leden

Het Vlaams Parlement telt 124 leden. 118 worden gekozen door de inwoners van het Vlaamse gewest, 6 komen uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dat is ongeveer 1 volksvertegenwoordiger per 52.000 inwoners.

Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Toch zolang de Britten deel uitmaken van het parlement. Dit komt overeen met 1 Europarlementslid voor 685.500 inwoners van de Europese Unie.

21 van de 741 leden in het Europees Parlement zijn Belgen, waaronder 12 Vlamingen.

3. De taal

In het Europees Parlement mag iedereen de officiële taal van zijn of haar land spreken. In elke vergadering zijn er tolken aanwezig en alle documenten worden vertaald. De Europese Unie heeft 24 officiële talen.

Een taal wordt een officiële EU-taal als het door de lidstaat ook erkend is als officiële landstaal. Zo zijn Welsh en Schots ook officiële EU-talen.

In het Vlaams Parlement spreekt men - vanzelfsprekend -  enkel Nederlands.

4. Trouw aan de fractie

Ook wel fractie loyaliteit genoemd.

Zowel in het Vlaams als in het Europees Parlement bestaan er fracties. In beide instellingen komen die overeen met (Europese) partijen.

In het Vlaams Parlement bepaalt de fractie haast altijd wat de volksvertegenwoordigers stemmen. In slechts uitzonderlijke gevallen zal een volksvertegenwoordiger zich niet achter het standpunt van zijn of haar fractie scharen. Al kan dit politieke gevolgen hebben voor haar/hem.

In het Europees Parlement geeft de fractie ook richting, maar is er veel minder sprake van fractie loyaliteit. Europarlementsleden kunnen afwijken van het fractiestandpunt zonder dat andere MEPs daarvan opkijken.

De Europese partijen zijn koepels voor diverse nationale en regionale partijen. Dat maakt dat de achtergrond en ideologie van MEPs onder één koepel ver uit elkaar kunnen liggen. Dat is niet het geval bij Vlaamse fracties, die veel homogener zijn.

5. Gender balans

Het Vlaams Parlement telde vanaf 2014 het meeste aantal vrouwen van heel Europa. Maar liefst 44,4% van het halfrond bestaat uit vrouwen.

In het Europees Parlement is 36,5% van de Europarlementsleden vrouw. De percentages schommelen tussen 76.9% bij de Finse MEPs tot 16% bij Cyprus en Estland.

VLEVA activiteiten rond de Europese verkiezingen

Lees ook onze vorige blogs over de Europese verkiezingen:

Bron: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf

Maak een account aan

Volg ons