U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

(par)Tijdig naar de stembus: het Europees programma van sp.a

29 april 2019 - door cedricbohi

26 mei is het zover. Dan is het stemmen geblazen. Zowel Vlaams, federaal, als Europees.

VLEVA pluist deze week voor jou alle Europese partijprogramma’s uit. En geeft je zo een compleet overzicht, opdat jij geïnformeerd naar de stembus kan trekken.

Vandaag: het Europese programma van sp.a

Placeholder

Lijsttrekker Kathleen Van Brempt

Voor de derde keer op rij trekt Kathleen Van Brempt de Europese lijst voor de Vlaamse socialisten. De politica keerde in 2009 terug naar het Europees Parlement, na een eerste termijn van 2000 tot 2003. In tussentijd was ze achtereenvolgens actief als Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen en federaal Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk.

 

Sinds 2014 staat Van Brempt in de Europese schijnwerpers als vicevoorzitter van de S&D-fractie (Europese Socialisten en Democraten). Ze focuste vooral op duurzame ontwikkeling. En ze profileerde zich daarbij als sterke voorstander van strengere regelgeving na het Dieselschandaal. Met deze ervaring op zak werpt ze zich dit jaar opnieuw in de Europese verkiezingsstrijd.

Europese prioriteiten sp.a

Sp.a trekt naar de kiezer onder het motto ‘Zekerheid op een Europa dat mensen beschermt’.  Voor sp.a gaat het niet over meer of minder Europa, maar over een radicaal ander Europa.

Met deze prioriteiten hoopt de partij dat te bereiken:

 1. Strijd tegen sociale dumping

Een efficiënte aanpak van sociale dumping staat bovenaan het programma van sp.a. Een strengere Europese regelgeving en de invoering van een Europees minimumloon maken dit mogelijk. Ook wil sp.a meer samenwerking tussen de inspectiediensten van verschillende lidstaten en transparante regels over de sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers.  

 1. Europese kindergarantie

Sp.a schuift de Europese kindergarantie naar voren als hét nieuwe instrument om kinderarmoede in Europa aan te pakken. Kinderen met een armoederisico krijgen toegang tot gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, gezonde voeding en huisvesting.

 1. Eerlijke bijdrage van multinationals

Rond fiscaliteit focust sp.a zich op het principe van bijdragen naar vermogen. Een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en een financiële transactietaks dienen de bijdrage van grote bedrijven en grote vermogens te verzekeren. Meer transparantie moet schimmige belastingconstructies uit de wereld helpen. Daarnaast wil sp.a ook de besluitvorming versoepelen door de unanimiteit in de Europese Raad rond belastingen af te schaffen. Niet alle lidstaten moeten het dan (unaniem) eens zijn met elkaar voordat een voorstel aangenomen wordt.

 1. Europese klimaatwet

De klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs wil sp.a verankeren in bindende wetgeving. Een Europese Klimaatverordening wordt gestoeld op de principes van een rechtvaardige transitie, waarbij de grootste vervuilers ook de zwaarste lasten dragen. Automatische aanscherping en sancties geven deze klimaatwet de nodige tanden en openen de weg naar juridische afdwingbaarheid.

 1. Geordende migratie

Op het gebied van migratie stelt sp.a een nieuw Marshallplan voor met de nodige investeringen om ter plaatse de wortels van migratie aan te pakken. Daarnaast moet Europa bescherming garanderen voor wie daar nood aan heeft. Een beter georganiseerde arbeidsmigratie biedt dan weer zekerheid voor de mensen hier.  

Kandidatenlijst sp.a

Effectieven

 1. Kathleen van Brempt
 2. Jan Cornillie
 3. Oona Wyns
 4. Kenan Akyil
 5. Nora Mouallali
 6. Edwin Korver
 7. Pritty Kaur
 8. Stef Grosjean
 9. Jurgen Vanlerberghe
 10. Pia Desmet
 11. Monica De Conink
 12. Dirk Van Der Maelen

Opvolgers

 1. Tine Soens
 2. Hannes De Geest
 3. Kaoutar Oulichki
 4. Maxim Vandekerckhove
 5. Yana Giovanis
 6. Karina Marthe
 7. Bert Anciaux

Meer weten

Lees hier meer over het sp.a-programma en de kandidaten.

Bron: https://www.s-p-a.be/standpunten/europa/

Maak een account aan

Volg ons