U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Impact brexit op Vlaamse bedrijfswereld is enorm

08 januari 2019 - door Hanne De Roo

Hoe kijkt het Vlaamse middenveld tegen de brexit aan? Dat kom je de weten in onze VLEVA brexit-blogreeks. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, verwacht een grote impact op tal van sectoren.

De Vlaamse bedrijfswereld is niet ongevoelig voor de brexit. Studies tonen dat Vlaanderen, na Ierland, de grootste impact zal ondervinden in de hele EU. Bij een harde brexit zouden er ruw geschat zelfs 28.000 jobs op de helling komen te staan.

De meest gevoelige sectoren zijn  textiel, voeding, automobielindustrie en chemie. Een degelijke voorbereiding voor bedrijven in deze sectoren is dan ook van cruciaal belang. Enkel zo kunnen de gevolgen van de brexit goed opgevangen worden. Het spreekt voor zich dat Voka al van bij het begin de brexit nauwlettend opvolgt. Voka onderscheidt drie grote niveaus waarop bedrijven problemen kunnen ondervinden bij de brexit:

Placeholder

Invoertarieven na brexit

In het geval van een harde brexit (geen akkoord over nieuwe relatie tussen VK en EU) moet men opnieuw handel drijven volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Het meest concrete gevolg daarvan is de herintroductie van invoertarieven, zowel voor Europese goederen die het VK binnenkomen als vice versa. Vlaamse goederen die geëxporteerd worden naar het VK kijken dan aan tegen een tarief van ongeveer 4,84%. De exacte invoertarieven verschillen echter sterk per productcategorie. De voedingssector bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door bijzonder hoge invoertarieven. Voor bevroren aardappelproducten geldt dan een importtarief van 16%. Voor zuivelproducten spreken we zelfs van 33,5%. De farmaceutische producten zijn dan weer volledig vrijgesteld.

Logistieke bottlenecks bij brexit

Vandaag maakt het VK deel uit van de eenheidsmarkt. Onze handel met het VK wordt gekenmerkt door de zogenaamde ‘vier vrijheden’: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Aangezien de standaarden van goederen heel vaak op Europees niveau worden vastgelegd, moeten er bijvoorbeeld geen conformiteitscontroles gebeuren aan de grenzen. Controles om de bovenstaande invoertarieven te innen, zijn ook niet nodig. Goederen worden bovendien vaak geleverd door vrachtwagens met Europese truckers die niet onderworpen zijn aan strenge paspoortcontroles.

Deze vlotte manier van handel drijven kan volledig of deels wegvallen door de brexit. Het onmiddellijke gevolg is dat de wachttijden aan de grens dreigen op te lopen. Een groot risico voor de logistieke ketens van bedrijven die afhankelijk zijn van just-in-time management. Wanneer er geen flankerende maatregelen getroffen worden, kunnen de havens aan beide kanten van het Kanaal volledig verstopt raken, met lange files als gevolg. Daarom zijn er nu al heel wat bedrijven die Britse magazijnen volstouwen met hun goederen, om de gevolgen van een potentiële harde brexit op 29 maart 2019 op te vangen.

Grootste gevaar van brexit: wetgevende divergentie

Op lange termijn is het grootste gevaar wetgevende divergentie. Daarbij moeten goederen en diensten voldoen aan twee verschillende normen- en regelstelsels. In het slechtste geval zou dit betekenen dat bedrijven niet langer met één productiefaciliteit zowel de EU als de Britse markt kunnen bedienen. Dat is nu al ietwat zo in de handel tussen de EU en de Verenigde Staten. Voedingsbedrijven bijvoorbeeld kunnen niet altijd hun producten exporteren naar de VS omwille van verschillende fytosanitaire regelgeving. In de automobielindustrie is het ook voor verschillende types voertuigen moeilijk tot onmogelijk om de Amerikaanse markt te bedienen vanuit een Europese productiefaciliteit. Als het VK resoluut kiest voor de ‘Britse regelgeving’ en de Europese aanpak afwijst, dan kan dit scenario zich voltrekken. Het VK schiet dan wel in eigen voet aangezien ook zij sterk afhankelijk zijn van export naar de EU.

Brexit Voka-activiteiten

Voka probeert in het brexitverhaal een dubbele rol te vervullen. Enerzijds tracht Voka de Vlaamse ondernemers zo goed mogelijk bij te staan in hun voorbereidingen op de brexit. Zo hebben de Voka Kamers van Koophandel het afgelopen jaar gezamenlijk 12 brexit seminaries georganiseerd over gans Vlaanderen. In de aanloop naar 29 maart 2019 – ofwel brexitdag – staan er nog gepland. De centrale boodschap is daar steeds:  “Hoop op het beste, maar bereid je voor op het slechtste”. Bedrijven krijgen op deze seminaries meer informatie over hoe ze zich precies kunnen voorbereiden op een harde brexit.

Anderzijds pleit Voka op Vlaams, federaal, Europees én Brits niveau voor een handelsvriendelijke brexit. Voka zetelt in de Brexit High Level Group onder leiding van Minister Peeters en de Brexit Task Force van Minister-President Bourgeois. Hiermee lag Voka aan de basis van de uitwerking van de Brexit Impact Scan én de ontwikkeling van het Vlaamse “Brexit Actieplan”.

Daarnaast lanceerde Voka het Noordzee Kamers van Koophandel Brexit initiatief. Deze groep Kamers van Koophandel die zich rond het Noordzeegebied situeren, vertegenwoordigen gezamenlijk 70% van de handel tussen de EU en het VK. Via de Brexit Task Force vond er al enkele keren overleg plaats tussen de Noordzee Kamers van Koophandel en de Europese Commissie.

Eind oktober 2018 vond er ook een bijeenkomst plaats in Londen tussen de Noordzee Kamers van Koophandel en de toenmalige Britse brexit minister Dominic Raab.

Tot slot kan Voka rekenen op haar Europese koepelorganisatie Eurochambres om verder te wegen op de brexit discussies. Zo nam Voka ook begin december deel aan een brexit werkbezoek in Londen. Dat was een overleg met meerdere Britse Parlementsleden, die een beslissende rol zullen spelen in de bekrachtiging van het terugtrekkingsakkoord.

Wil je graag meer weten over de Voka brexit events en acties? Surf naar www.voka.be/brexit voor meer informatie.

Extra info

Brexit-blogreeks: is jouw organisatie voorbereid op brexit?

Laat ook jouw licht schijnen op de gevolgen van de brexit. VLEVA bundelt alle getuigenissen en maakt deze over aan onze Vlaamse en Europese beleidsmakers.

Vragen?

 • Aan Voka

Contacteer Gilles Suply via Gilles.Suply@voka.be.

 • Werk je ook graag mee aan de brexit-blogreeks?

Contacteer VLEVA-liaisonofficer Hanne De Roo via hanne.deroo@vleva.eu.

Wat gebeurt er al rond de brexit in Vlaanderen?

 • De brexit impact scan gaat de impact na van brexit voor alle Belgische bedrijven.

 • De Haven van Zeebrugge ontwikkelde RX/Seaport waarbij de noodzakelijke actoren samen gebracht worden op het platform om alle data vereist in de administratie context van brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is om de goederenstromen niet te onderbreken door de administratieve brexit gerelateerde documentstromen.

 • De Vlaamse Regering keurde het “Brexit Actieplan” goed waarbij twee miljoen euro wordt voorzien om Vlaanderen voor te bereiden op de brexit en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. Het actieplan bevat 4 pijlers:

  • Proactieve diplomatieke standpuntbepaling

  • Pleidooi voor brexit compensaties in het MFK post 2020

  • Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via een centrale brexit Helpdesk. Deze Helpdesk komt in de plaats van het bestaande meldpunt van FIT en staat ondernemingen bij met advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. De regering verhoogt daarnaast de middelen van FIT om het beschikbare ondersteuningsinstrumentarium te versterken

  • Aantrekken van investeringen

Maak een account aan

Volg ons