U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

5 dingen die je moet weten over de Europese verkiezingen

01 april 2019 - door Veronique Vennekens

Op 26 mei trekken we niet alleen naar de stembus voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Ook de nieuwe Vlaamse Europarlementsleden moeten gekozen worden. De wetgeving die de Europese Unie maakt, heeft steeds meer impact op ons dagelijks leven. Het Europees Parlement heeft heel wat te zeggen in de besluitvormingsprocedure. Daarom is het belangrijk om geïnformeerd naar de stembus te trekken. VLEVA helpt je hier graag bij. De komende weken bedienen we je daarom van een verkiezingsblogreeks.

Vandaag: 5 dingen die je moet weten over de Europese verkiezingen.

Placeholder

1. We kiezen 21 Belgische Europarlementsleden

België heeft 21 zitjes in het Europees Parlement: 12 voor Vlaanderen, 8 voor Wallonië en 1 voor het Duitstalige landsgedeelte.

Vandaag zijn er 751 zitjes in het Europees Parlement. Het aantal zitjes dat een land krijgt, wordt bepaald door het bevolkingsaantal van die lidstaat. Na brexit verdwijnen er 46 zetels die als reserve worden gehouden voor eventuele nieuwe lidstaten. De overige 27 Britse zetels worden herverdeeld onder andere lidstaten. België blijft haar 21 zetels behouden.

2. In België is er opkomstplicht voor de Europese verkiezingen

Net zoals bij alle andere verkiezingen in België is er opkomstplicht voor de Europese verkiezingen. Sinds enkele jaren wordt deze verkiezing tegelijk georganiseerd met de regionale en federale verkiezingen. Naast België bestaat er nog opkomst- of stemplicht in Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.

In andere landen is stemmen niet verplicht en daalt de opkomst bij de EU-verkiezingen telkens. Het opkomstpercentage is sinds 1979 gedaald van gemiddeld 62% naar 42%. Daarom lanceerde het Europees Parlement de campagne This Time I’m Voting.

3. Iedereen in Vlaanderen kan voor dezelfde kandidaten stemmen

In tegenstelling tot de regionale en federale verkiezingen bestaan er voor de Europese lijsten geen provinciale kieskringen. Alle Nederlandstalige kiezers kunnen dus voor dezelfde lijsten stemmen.

Als je gaat stemmen op 26 mei kan je kiezen uit kandidaten uit de gekende Vlaamse partijen. De Vlaamse partijen vallen ook onder een Europese familie.

Vlaamse Partij

Europese Partij

Fractie in Europees Parlement

Open Vld

Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

ALDE

CD&V

Europese Volkspartij

EVP

N-VA

Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa

ECH

Sp.a

Partij van Europese Socialisten

S&D

Groen

Europese Groene Partij

De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Vlaams Belang

Europa van Naties en Vrijheid

ENV

PVDA

/ (nog geen verkozenen in het EP)

/

Inwoners van Brussel en de zes faciliteitengemeenten mogen stemmen op de lijsten van hun taal. Kies je in Brussel voor Nederlands, dan krijg je dezelfde keuze voorgeschoteld als kiezers in Vlaanderen.

4. Het Europees Parlement heeft steeds meer te zeggen

Het Europees Parlement is er sinds haar oprichting in geslaagd om steeds meer macht naar zich toe te trekken. In de meeste gevallen weegt de stem van het Europees Parlement even zwaar door als die van de lidstaten. In slechts enkele beleidsdomeinen (zoals belastingen) wordt het parlement enkel om advies gevraagd.

Europarlementsleden werken in comités aan de voorstellen die worden gedaan door de Europese Commissie. Ze stellen aanpassingen voor en onderhandelen met de raad om tot een akkoord te komen. Het parlement kan ook zelf de Europese agenda beïnvloeden door op eigen initiatief resoluties aan te nemen.

Een Vlaams Europarlementslid vertegenwoordigt niet enkel jouw belangen in het parlement, maar kan als rapporteur van een voorstel een enorme impact hebben op wetgeving voor miljoenen Europeanen.

5. VLEVA werkt actief samen met de verkozen Vlaamse MEPs

De Vlaamse MEPs zijn voor VLEVA en haar leden waardevolle partners in allerlei acties en projecten. Ontmoetingen tussen Vlaamse MEPs en de VLEVA-leden zorgt ervoor dat ze het beleid kunnen beïnvloeden, maar ook Vlaamse projecten en bezorgdheden op de Europese agenda kunnen plaatsen.

We nodigen hen regelmatig uit om te komen spreken over hun dossiers in het Europees Parlement en informeren zo ook bedrijven, burgers en organisaties over wat er gebeurt in de EU-bubble. De wederzijdse informatie uitwisseling tussen VLEVA en de MEPs zorgt er voor dat we Europa dichter naar Vlaanderen kunnen brengen.

VLEVA activiteiten rond de Europese verkiezingen

Maak een account aan

Volg ons