U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Staatssteunkader wordt nog uitgebreid

07 april 2020 - door Maarten Libeer

Op vraag van de lidstaten heeft de Commissie een wijziging van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun goedgekeurd waarbij nog eens vijf soorten steun worden toegevoegd:

  • Steun voor onderzoek en ontwikkeling 
  • Steun voor de bouw en uitbreiding van testfaciliteiten 
  • Steun voor de vervaardiging van producten die kunnen worden gebruikt om de pandemie aan te pakken;
  • Gerichte steun in de vorm van uitstel van belastingbetalingen en/of opschorting van socialezekerheidsbijdragen 
  • Gerichte steun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers.
Staatssteunkader wordt nog uitgebreid

De Europese Commissie heeft op 19 maart een nieuwe tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie in het kader van de uitbraak van het coronavirus vastgesteld.

De wijziging breidt het tijdelijke steunkader uit door te voorzien in vijf extra soorten steunmaatregelen:

1. Steun voor onderzoek en ontwikkeling 

Om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken, kunnen de lidstaten steun verlenen in de vorm van rechtstreekse subsidies, terug te betalen voorschotten of belastingvoordelen voor relevante O&O op het gebied van antivirale middelen. Voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten kan een verhoging worden toegekend.

2. Steun voor de bouw en uitbreiding van testfaciliteiten

De lidstaten kunnen steun verlenen in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terug te betalen voorschotten en no-loss garanties ter ondersteuning van investeringen die de bouw of de uitbreiding van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling en het testen van producten die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, mogelijk maken, tot de eerste industriële toepassing.

Het gaat hierbij om geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen; medische hulpmiddelen en apparatuur (met inbegrip van ventilatoren en beschermende kleding, alsmede diagnostische instrumenten); ontsmettingsmiddelen; instrumenten voor gegevensverzameling en -verwerking die nuttig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om de samenwerking aan te moedigen en snelle actie te ondersteunen, kunnen bedrijven een bonus krijgen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt gesteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt afgesloten.

3. Steun voor de vervaardiging van producten die kunnen worden gebruikt om de pandemie aan te pakken

De lidstaten kunnen steun verlenen in de vorm van rechtstreekse subsidies, belastingvoordelen, terug te betalen voorschotten en garanties zonder verlies om investeringen te ondersteunen die een snelle productie van voor de coronavirusuitbraak relevante producten mogelijk maken. 

Om de samenwerking aan te moedigen en snelle actie te ondersteunen, kunnen bedrijven een bonus krijgen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt gesteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt afgesloten.

4. Gerichte steun in de vorm van uitstel van belastingbetalingen en/of opschorting van socialezekerheidsbijdragen 

Om de liquiditeitsproblemen van ondernemingen als gevolg van de coronaviruscrisis verder te verminderen en de werkgelegenheid in stand te houden, kunnen de lidstaten gericht uitstel van betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen verlenen in die sectoren, regio's of voor soorten ondernemingen die het hardst door de uitbraak zijn getroffen.

5. Gerichte steun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers.

Om de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de werknemers te helpen beperken, kunnen de lidstaten bijdragen aan de loonkosten van de bedrijven in de sectoren of regio's die het zwaarst door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen en die anders personeel hadden moeten ontslaan.

Lees het volledige persbericht hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons