U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Top: roadmaps, een Europees herstelfonds en een nieuw MFK

24 april 2020 - door Maarten Libeer

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hielden een vierde top via videoconferentie. De bedoeling was om het gezamenlijk antwoord post-corona meer te coördineren, dus was de agenda zeer gevuld. Volgende zaken werden besproken: 

 

 • De opstart van een Europees herstelfonds (recovery fund) en een aangepast MFK 
 • Goedkeuring van de getroffen maatregelen om corona te bestrijden
 • Goedkeuren van de roadmap voor een gecoördineerd economisch herstel
 • Goedkeuren van de roadmap voor het gecoördineerd opheffen van de gezondheidsmaatregelen
Europese Top: roadmaps, een Europees herstelfonds en een nieuw MFK

1. De opstart van een Europees herstelfonds (recovery fund) en een aangepast MFK 

President Charles Michel deelde mee dat er wordt gewerkt aan de oprichting van een herstelfonds. Dit fonds zal van voldoende omvang zijn, gericht op de sectoren en geografische delen van Europa die het zwaarst getroffen zijn, en zal worden ingezet om deze ongekende crisis het hoofd te bieden. De leiders hebben gevraagd aan de Europese Commissie om dit voorstel uit te werken. Het voorstel van de Commissie moet het verband met het MFK verduidelijken, dat hoe dan ook zal moeten worden aangepast om de huidige crisis en de nasleep ervan het hoofd te bieden.

De eerste plannen van de Commissie bestaan ten eerste uit een voorstel voor een herstelfonds en ten tweede een aangepaste EU-begroting om de EU te helpen sterker uit de crisis te komen. Dit bouwt voort op de eerste noodmaatregelen van de EU op de korte termijn, die beschreven staan bij punt twee. 

Binnen het kader van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 wordt een nieuwe financiële faciliteit opgericht waarvan de interventiecapaciteit 1 biljoen euro zal benaderen, volgens voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De ingezamelde middelen zullen worden toegewezen aan de bedrijfssectoren en -gebieden die het zwaarst door de pandemie worden getroffen. Dit specifiek herstelprogramma zal zich concentreren op vier domeinen: 

 • Cohesie en hervormingen
 • De tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal en de Digitale Agenda
 • Het gemeenschappelijke antwoord op crisissituaties
 • Hulp aan derde landen.

De verwachting is dat dit voorgestelde Europees Herstelfonds gebruik zal maken van ‘innovatieve financiële oplossingen’, door middel van een begrotingstechniek die reeds is getest met het "Juncker"-investeringsplan. Naar verluidt wordt een overheidsgarantie uit de EU-begroting en van de lidstaten opgezet om enorme bedragen op de kapitaalmarkten aan te trekken. De middelen die op deze manier worden opgehaald - tegen lage kosten, dankzij de financiële AAA-rating van de Commissie - zullen vervolgens via de EU-begroting naar de lidstaten worden doorgesluisd. 

Daarnaast wordt het MFK ook zodanig aangepast dat de grootste investeringen gedaan kunnen worden in de eerste jaren van de nieuwe begroting, dit wordt frontloading the budget genoemd en zorgt ervoor dat de stimulansen sterker zijn wanneer de nood het hoogst is. 

Tot slot wordt - bijkomstig bij het MFK en het herstelfonds - gedacht aan nog drie aanvullende instrumenten: 

 • Een recovery and resilience facility, dit zou worden opgezet om de lidstaten te helpen hun economie weer op te bouwen. Deze faciliteit zou over een budget van 200 miljard euro beschikken om de herstelplannen van de lidstaten te helpen financieren.
 • Een fonds om de interne markt te herstellen dat bedrijven zou helpen om hun kapitaal snel weer op te bouwen (200 miljard) 
 • Een tweede fonds voor de interne markt dat strategsche autonomie in vitale toeleveringsketens moet voorzien (200 miljard) 

Het is nu dus aan de Commissie om concrete voorstellen te doen voor het herstelfonds en voor een sterk MFK voor 2021-2027, dat volgens de voorzitter van de Commissie in de tweede of derde week van mei zal plaatsvinden. 

Lees hier een eerste voorstel van de Europese Commissie. 


3. Goedkeuren van de roadmap voor een gecoördineerd economisch herstel

Het voorgestelde stappenplan werd ook positief onthaald door de Europese leiders. Daarin wordt gefocust op vier prioriteiten: 

 • Een volledig functionerende en gerevitaliseerde interne markt
 • Een ongekende investeringsinspanning
 • Wereldwijd handelen
 • Een goed functionerend bestuurssysteem

Lees er alles over in dit artikel.  
 

4. Goedkeuren van de roadmap voor het gecoördineerd opheffen van de gezondheidsmaatregelen

Ten slotte werk ook het tweede stappenplan, om tot een gecoördineerd opheffen van de gezondheidsmaatregelen, goedgekeurd. In dit document worden criteria, principes, aanvullende maatregelen en een set van Europese aanbevelingen voor lidstaten afgesproken zodat de exit van de gezondheidsmaatregelen wel gestroomlijnd van start kan gaan binnen de EU. Dit in tegenstelling tot het begin, waar de maatregelen zeer asymmetrisch verliepen en grenzen zelf werden gesloten. 

Lees de aanbevelingen van de Europese Commissie hier. 
 

Vind hier de officiële communicatie van de Europese top op de pagina van de Europese Raad. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons