U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep valt onder prioriteit 4: een duurzame en leefbare stedelijke omgeving. Ze richt zich op klimaatadaptatie. Groen en open water vormen één van de meest belangrijke klimaatsadaptieve maatregelen om met de negatieve effecten van klimaatsverandering om te gaan in een dichte stedelijke omgeving.

Groene en blauwe elementen/structuren vervullen daarenboven ook een belangrijke sociale rol in de woonomgevingen en het openbare domein. Een geïntegreerde aandacht voor de waterhuishouding en kwaliteitsvolle groenontwikkeling is wenselijk om overstromingsgevaar tegen te gaan (waterbuffering) en hitte-eilanden te voorkomen.Het uitbouwen van klimaatadaptatieve groene en blauwe infrastructuur heeft tevens een beduidende ecologische waarde, maar ook een economische en sociale waarde naar toegankelijkheid, bereikbaarheid, sociale participatie, toerisme en recreatie toe.

Daarnaast is deze specifieke doelstelling eveneens gericht op kwalitatieve en klimaatsadaptieve publieke ruimtes die niet enkel gekenmerkt zijn door gerichte groenen waterbeheersstrategieën maar zijn opgebouwd vanuit diverse functies die een stad vitaal en leefbaar maken en zorgen voor ontmoeting, overgang en vermenging van functies. Zij bieden een gepaste mix van activiteiten in tijd en ruimte en zijn gericht op aanpasbaarheid (wisselende behoeftes) en functies verschillend naar tijd en ruimte.

Mogelijke acties:

De realisatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimte door maatgerichte creatie- en/of beheersmaatregelen rond groen en/of water zoals:

 • groenontwikkeling als socio-economische en klimaatsadaptieve hefboom;
 • groene en klimaatsadaptieve transformatie van bedrijventerreinen;
 • de creatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimtes;
 • ontwikkeling groen-blauwe infrastructuur van kern- tot randstad;
 • opvang hemelwater en waterbuffering (wadi’s, …);

Budget

€5.270.000. Het maximum EFRO-steunpercentage is 40%.

Begunstigden

Enkel projecten in de grootsteden Gent en Antwerpen komen in aanmerking.

Info & contact

Meer informatie staat in de oproepfiche in bijlage.

Stedelijke contactpunten:

 • Stad Antwerpen: Wim Blommaert via wim.blommaert@antwerpen.be
 • Stad Gent: Heidi Tency via  Heidi.Tency@stad.gent of  09 266 56 57

Centraal programmasecretariaat EFRO:

 • Jasper Vervloet via  jasper.vervloet@vlaio.be of  02 553 37 23

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Type projecten

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

Europese partners nodig?

Neen

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen EFRO 

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg EFRO

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen EFRO

Julie Sap

julie.sap@west-vlaanderen.be

 

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen Wim Blommaart wim.blommaart@stad.antwerpen.be 03 338 61 28
Stedelijk contactpunt EFRO - Gent Heidi Tency heidi.tency@stad.gent.be 09 266 56 57

 

Lees meer
Volg ons