U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes.

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep valt onder EFRO-prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De oproep steunt de beleidsdoelstelling om Vlaamse ondernemingen (voornamelijk kmo's) via een laagdrempelige aanpak stappen vooruit te laten zetten inzake digitalisering. Hierbij kijkt men naar laagdrempelige Digital Experience Labs, waarmee Vlaamse bedrijven en publieke actoren de kans krijgen om te experimenten in AI en de digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen.

Specifiek wil deze call een beperkt aantal regionaal ingebedde initiatieven ondersteunen met een optimale spreiding die globaal (de volledige uiteindelijke projectportfolio in acht genomen) heel Vlaanderen kan bestrijken. Als uitgangspunt wordt daarbij een digitale hub per provincie beoogd.

De beoogde activiteiten moeten gespreid gespreid worden over twee types van projecten.

 • Projecttype 1: Uitbouw van de Laagdrempelige experimenteerruimtes.
 • Projecttype 2: Begeleiding van KMO’s inzake innovatieve toepassingen rond digitalisering.

 

Budget

Iedere promotor kan maximum 600.000 euro aan EFRO-steun genereren.

Begunstigden

Het EFRO-programma beoogt consortia waarin aanwezigheid van volgende organisaties vereist is:

 • kennisinstellingen / onderzoeksorganisaties die beschikken over de nodige infrastructuur en expertise;
 • Organisaties die toegang hebben tot een groep van bedrijven , een Vlaamsbrede werking kunnen garanderen en de nodige ervaring hebben in begeleiding van bedrijven (in het bijzonder kmo’s).

Info & contact

Meer informatie vindt u terug in de oproepfiche in bijlage. Met vragen kan u terecht bij Erik Degendt (erik.degendt@vlaio.be)

Opgelet! Voor deze oproep is een vooraanmelding vereist (zie deze link voor documenten). De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 18 september 2020 aan de Managementautoriteit worden bezorgd (via erik.degendt@vlaio.be).

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Type projecten

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

Europese partners nodig?

Neen

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Hernieuwbare energie
Milieu
Circulaire economie
Regionaal beleid
Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen EFRO 

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg EFRO

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen EFRO

Julie Sap

julie.sap@west-vlaanderen.be

 

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen Wim Blommaart wim.blommaart@stad.antwerpen.be 03 338 61 28
Stedelijk contactpunt EFRO - Gent Heidi Tency heidi.tency@stad.gent.be 09 266 56 57

 

Lees meer
Volg ons