U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijs in Europa: consultaties, studies en Erasmus+

06 mei 2021 - door Maarten Libeer

In deze onderwijsupdate geven we een overzicht van alle relevante consultaties - en studies over onderwijs die onlangs uitkwamen: 

 • Consultatie over microcredentials
 • Consultatie over individuele leerrekeningen
 • Benaderingen van de Raad en de Commissie voor de Europese onderwijsruimte
 • Naar een Europees onderwijs - Kritische perspectieven op de uitdagingen van de toekomst
 • Totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte: stand van zaken, uitdagingen en vooruitzichten
Onderwijs in Europa: consultaties, studies en Erasmus+

Openbare consultaties: 

 1. Microcredentials

Microcredentials zijn certificaten voor vaardigheden die door middel van korte leerervaringen worden verworven. Dit initiatief moet:

 • de kwaliteit, de erkenning en het gebruik van microcredentials verbeteren, waardoor een diversere groep lerenden nieuwe mogelijkheden krijgt om hun vaardigheden te verruimen
 • mensen stimuleren om zich voor onderwijs, opleiding of werk door de EU te verplaatsen, met de bedoeling om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte te realiseren
 • ervoor zorgen dat allianties van Europese universiteiten en kenniscentra voor beroepsopleiding als rolmodel gaan dienen

Geef je input hier. 

 1. Individuele leerrekeningen

Individuele leerrekeningen zijn persoonlijke rekeningen waarop opleidingsrechten kunnen worden opgebouwd en die kunnen worden besteed aan kwalitatief hoogwaardige opleiding, begeleiding of validatiediensten. Het is één manier om personen opleidingsrechten te verstrekken.

Er bestaan ook verwante regelingen die mensen opleidingsrechten verschaffen zonder dat er sprake is van een persoonlijk account. Hiertoe behoren regelingen met opleidingsvouchers (vaak voor specifieke doelgroepen en beheerd door openbare diensten voor arbeidsvoorziening) en individuele leer- of persoonlijke ontwikkelingsbudgetten, die soms ook door bedrijven aan hun werknemers worden verstrekt of waarover door de sociale partners in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt onderhandeld.

Geef je input hier. 
 

 1. Experts in AI en onderwijs

De Europese Commissie is op zoek naar experts voor een nieuwe expert groep over AI en het gebruik van data in onderwijs en opleiding. 

Alle info hier. 


2. Studies van het Europees Parlement

Benaderingen van de Raad en de Commissie voor de Europese onderwijsruimte

In september 2020 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd over de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025, met een ambitieuze strategie die rond zes kerndimensies draait (Europese Commissie, 2020a). In februari 2021 verwelkomde de Raad in zijn resolutie over een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, naar een Europese onderwijsruimte en daarna (2021-2030), het voorstel van de Commissie (Raad van de Europese Unie, 2021). Daarin wordt een reeks "strategische prioriteiten" geformuleerd die enige gelijkenis vertonen met de hierboven genoemde kerndimensies, maar die minder belang hechten aan inclusie en de geopolitieke dimensie, terwijl sterker de nadruk wordt gelegd op een leven lang leren en mobiliteit.

Lees het hele document hier. 
 

Naar een Europees onderwijs - Kritische perspectieven op de uitdagingen van de toekomst

Deze studie biedt een diepgaande verkenning van dringende thema's voor Europese opvoeders en beleidsmakers in de 21e eeuw: mobiliteit van lerenden, burgerschapsonderwijs en de rol van digitaal en virtueel leren. Meer kansen voor alle jongeren om deel te nemen aan mobiliteitsprogramma's zal voordelen opleveren in termen van inzetbaarheid, minder sociale ongelijkheid en meer open, verantwoordelijke en milieubewuste Europese burgers.

Lees het hele document hier
 

Totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte: stand van zaken, uitdagingen en vooruitzichten

Deze studie presenteert en onderzoekt drie mededelingen over een toekomstige Europese onderwijsruimte die de Europese Commissie tussen november 2017 en september 2020 heeft gepubliceerd, en analyseert de ontvangst en beoordeling van deze mededelingen door de andere EU-instellingen, de lidstaten en diverse belanghebbenden. Het belicht de bestaande uitdagingen en doet concrete aanbevelingen met betrekking tot de strategie, het bestuur en de prioriteiten die nodig zijn om de visie van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 in realiteit om te zetten.

Lees het hele document hier. 

 

Erasmus+: 

Epos gaf in april heel wat infosessies over het nieuwe Erasmus+ programma (2021-'27) en de bijhorende aanvraagformulieren. Je kan de infosessies hier allemaal opnieuw bekijken via de opnames.

Een overzicht van de calls en deadlines vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons