U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw Stem in Europa: Europese Onderwijsruimte

23 juli 2020 - door Maarten Libeer

Onderwijs, opleiding en vaardigheden zullen een sleutelrol spelen in het herstel van de COVID-19-crisis en de basis leggen voor een groenere, digitale en meer veerkrachtige economie en maatschappij. De mededeling over de Europese onderwijsruimte zal een visie geven op een Europese onderwijsruimte die gebaseerd is op kwaliteit, integratie en een leven lang leren. Er zullen specifieke acties en doelstellingen in worden voorgesteld om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 te verwezenlijken.

Via deze link kan je feedback geven op de roadmap die de Europese Commissie voor ogen heeft. 

De roadmaps van de Europese Commissie hebben tot doel burgers en belanghebbenden te informeren over de werkzaamheden van de Commissie om hen in staat te stellen feedback te geven en effectief deel te nemen aan toekomstige raadplegingsactiviteiten. De burgers en belanghebbenden worden met name verzocht hun mening te geven over het inzicht van de Commissie in het probleem en de mogelijke oplossingen, en alle relevante informatie die zij hebben, beschikbaar te stellen. 

Jouw Stem in Europa: Europese Onderwijsruimte

Het doel van het initiatief is het versterken van kwalitatief hoogwaardige, inclusieve, concurrerende en groene onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa. Het zal de uitvoering van de volgende generatie EU, de Europese pijler van de sociale rechten, de bijdrage van de EU aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Europese Green Deal ondersteunen. 

In de mededeling zal de visie worden geschetst op de wijze waarop de EU-dimensie de kwaliteit van de onderwijsstelsels van de lidstaten verrijkt en hoe zij samen vorm geven aan een echte Europese onderwijsruimte, gebaseerd op wederzijds leren en de vrijheid om mobiel te zijn en voor instellingen om zich in heel Europa te verenigen. Er zullen gemeenschappelijke doelstellingen en streefcijfers worden vastgesteld, die de inspanningen zullen toespitsen op de uitdagingen die alle lidstaten gemeen hebben. In een analysekader zal de vooruitgang worden gevolgd. 

Daarnaast zullen in het kader van het initiatief verschillende acties op EU-niveau worden voorgesteld om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand te brengen, in overeenstemming met de toezegging van voorzitter von der Leyen om een echte Europese ruimte voor het leren te creëren. De acties zullen betrekking hebben op alle sectoren en niveaus van onderwijs en opleiding en alle leermethoden, waarbij de uitdagingen op het gebied van basisvaardigheden en inclusie met het oog op gelijke kansen in het onderwijs worden aangepakt; leerkrachten en opleiders, met inbegrip van professionele ontwikkeling en demografische aspecten; digitale en groene overgang en innovatie; investeringen, en duurzame leermobiliteit. 

Ter ondersteuning van de hervormingen om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, zal het initiatief een kader scheppen voor samenwerking met de lidstaten en betrokkenheid bij de belanghebbenden, als opvolger van ET 2020, voor alle onderwijs- en opleidingssectoren en -niveaus. De mechanismen zullen organen omvatten zoals werk- en deskundigengroepen en instrumenten voor wederzijds leren, zoals peer learning-activiteiten, conferenties, open fora, deskundigenvergaderingen, panels, peer counseling en evaluaties, seminars, studies en analyses. Het initiatief zal ook de mogelijkheden voor steun op maat voor de hervormingen van de lidstaten versterken. 

De uitvoering van het initiatief zal politiek worden gestuurd door de Raad van de Europese Unie en zijn bevoegde werkcomité. Het zal worden ondersteund door het Erasmusprogramma en de EU-fondsen en -instrumenten. 

Aangezien elke lidstaat beslist over de aanpak voor de uitvoering van de nieuwe acties en over het nastreven van de overeengekomen doelstellingen in zijn nationale systemen, zullen de beginselen van evenredigheid door het initiatief in acht worden genomen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons