U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Actieplan voor Digitaal Onderwijs

19 juni 2020 - door Maarten Libeer

De digitale transformatie laten werken voor de Europese economie en samenleving is een hoofdprioriteit van de Europese Commissie, die is uiteengezet in de strategie "Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk". Onderwijs en opleiding spelen een sleutelrol bij het bereiken van deze ambitie en zorgen ervoor dat iedereen in Europa kan leven, werken en gedijen in het digitale tijdperk. Tijdens de COVID-19-pandemie werden de school- en campusgebouwen op grote schaal gesloten in een poging om de verspreiding van het virus te beteugelen. Meer dan 100 miljoen leerlingen, opvoeders, onderwijs- en opleidingspersoneel in Europa en de rest van de wereld werden getroffen. Om ervoor te zorgen dat het leren, onderwijzen en beoordelen kon worden voortgezet, werden digitale technologieën op grote en ongekende schaal gebruikt. 

De Europese Commissie is van plan om in september 2020 haar actieplan voor digitaal onderwijs te actualiseren en verder te werken aan de bevordering van hoogwaardig en inclusief onderwijs en opleiding in het digitale tijdperk. Het nieuwe actieplan zal een belangrijk onderdeel vormen van het EU-herstelplan van de volgende generatie, waarbij de lidstaten, de onderwijs- en opleidingsinstellingen en de burgers worden ondersteund bij hun inspanningen om met de digitale verandering om te gaan.

Om ervoor te zorgen dat in het nieuwe actieplan voor digitaal onderwijs lessen worden getrokken uit de ervaring die is opgedaan tijdens de COVID-19-crisis en om onderwijs en opleiding te ondersteunen door middel van de digitale transformatie op lange termijn, start de Commissie deze openbare raadpleging.

Jouw stem in Europa: Actieplan voor Digitaal Onderwijs

In het kader van de raadpleging zal de mening van de respondenten worden gevraagd over het algemene effect van de door COVID-19 veroorzaakte verstoring op de onderwijs- en opleidingsstelsels, hun verwachtingen tot het einde van de crisis en in de herstelperiode. De raadpleging wordt afgesloten met een reeks vragen over de visie van de respondenten op digitaal onderwijs in Europa. 

De vragenlijst zal tegen 9 juli 2020 in het Nederlands beschikbaar zijn.

Alle geïnteresseerde burgers en organisaties zijn welkom om deel te nemen aan deze raadpleging. In het bijzonder wordt in het kader van de raadpleging gevraagd naar de standpunten van lerenden, opvoeders, onderwijspersoneel, ouders/verzorgers en gezinsleden van lerenden, alsmede naar de standpunten van vertegenwoordigers van onderwijs- en opleidingsinstellingen. Ook gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties (internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal) en vertegenwoordigers van de publieke sector en het bedrijfsleven worden aangemoedigd om te reageren. 

Personen jonger dan 18 jaar wordt gevraagd niet zelf op de raadpleging te reageren, maar te verwijzen naar een ouder/verzorger/volwassen familielid om te reageren en hun ervaring weer te geven. 

Alle info vind je hier.
Rechtstreekse link naar de questionnaire. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons