U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Audiovisueel beleid onder druk door grote platforms

22 november 2019 - door Veronique Vennekens

Amazon en Netflix zetten het Europese audiovisuele beleid onder druk. De Europese ministers van Cultuur bespreken mogelijke acties die de nieuwe Europese Commissie kan ondernemen.

  • Het document dat als basis diende voor de discussie.
  • De nieuwe Commissie komt met een actieplan om de competitiviteit, diversiteit en pluralisme van de audiovisuele en mediasector te versterken.
  • Grote online platforms bedreigen de culturele diversiteit, zeggen de ministers van Cultuur.

Het Finse voorzitterschap bracht de ministers van cultuur samen om te spreken over cultuur, creatie en audiovisuele content. De centrale vraag van deze gedachtewisseling: hoe kunnen we competitiever zijn in een snel veranderend landschap?

Audiovisueel beleid onder druk door grote platforms

Nieuw actieplan voor de audiovisuele sector

De commissie von der Leyen zal snel van start gaan. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een actieplan om de competitiviteit, diversiteit en pluralisme van de audiovisuele en mediasector te verbeteren. 

De digitale transitie en de concentratie en verticale integratie binnen globale platforms zorgen voor uitdagingen.

Alle lidstaten zijn het er over eens dat ze hun krachten moeten bundelen. Zo moeten er meer coproducties komen in het audiovisuele veld. 

In de toekomstige wetgeving rond digitale diensten moeten culturele en creatieve industrieën (inclusief audiovisuele industrie) een prominente plaats krijgen. Tijdens de discussie kwam ook aan bod dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten goed omgezet moet worden.

Het is nu afwachten hoe het nieuwe actieplan van de Europese Commissie er zal uitzien.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons