U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU versterkt klimaatdiplomatie in het belang van vrede en veiligheid

19 februari 2019 - door Stagiair

In de conclusies over klimaatdiplomatie heeft de Europese Raad benadrukt dat de multilaterale ambitie om klimaatverandering tegen te gaan een absolute internationale noodzaak is.

De Europese Unie (EU) herhaalt vastbesloten te zijn om diplomatie rond klimaat te versterken. Dit ten gunste van enerzijds de uitvoering van het akkoord van Parijs en andezijds de vrijwaring van vrede en veiligheid.

EU versterkt klimaatdiplomatie in het belang van vrede en veiligheid

Voortbouwend op het laatste intergovernmental panel on climate change (IPCC)  - rapport, dringt de Europese Raad er bij alle partijen op aan bij te dragen aan een grotere ambitie en succes van zowel het VN-forum omtrent duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in juli, als de klimaattop bijeengeroepen door VN-secretaris- Generaal António Guterres in september.

De EU benadrukt dat de G20-economieën (die 80% van de mondiale emissies uitmaken) leiderschap moet tonen en daarbij langetermijnstrategieën dienen te presenteren tegen 2020. De Europese Raad herhaalt ook dat klimaatverandering zowel ons eco- systeem bedreigt als een risico vormt voor onze vrede en veiligheid. Daarom is het essentieel - afgezien van mitigatie en aanpassing - om te werken aan de opbouw van veerkracht, voedselzekerheid, rampenrisicovermindering, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling. Dit onder meer door middel van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij worden ook de inspanningen van de VN- veiligheidsraad voor het beperken van implicaties van klimaatverandering omarmd.

Maak een account aan

Volg ons