U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Toekomst van de EU: Topoverleg in Sibiu

08 mei 2019 - door Simon De Coster

Op de top worden de Europese prioriteiten voor de volgende vijf jaar besproken

  • Bescherming van de burgers
  • De Europese economie
  • Een duurzame en groene toekomst
  • Europa als globale speler
Toekomst van de EU: Topoverleg in Sibiu

De Europese Strategische Agenda

Op 9 mei vieren we Europadag. Terwijl Europa de 69e verjaardag van de Schuman-verklaring viert, ontmoeten Donald Tusk en de staatshoofden en regeringsleiders elkaar voor een informele top in Sibiu. Ook de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement zullen aanwezig zijn. Het Verenigd Koninkrijk zal niet vertegenwoordigd zijn door de nakende brexit. Het informele overleg is een voorbereiding op de formele Europese Raad in Sibiu in juni. In de wandelgangen bespreken de leiders ook al de verdeling van enkele topjobs die na de verkiezingen verdeeld moeten worden.

Op het programma: de strategische agenda van de Europese Unie, beter gezegd de koers die de unie de komende jaren zal varen. Die agenda wordt telkens voor vijf jaar vastgelegd, en bepaalt de prioriteiten en belangrijkste uitdagingen waarop de unie zich wil focussen.

In de ontwerpagenda haalt Tusk volgende thema’s aan als prioriteiten voor de periode 2019-2024:

  • Bescherming van burgers en hun rechten: daarmee verwijst Tusk in de eerste plaats naar terrorismebestrijding en een efficiënt migratiebeleid. Maar ook de bescherming van de rule of law en burgerlijke vrijheden, en de strijd tegen desinformatie vallen onder dit thema.
  • Ontwikkeling van een sterke Europese economie: hier gaat het over het uitdiepen van de interne markt en het garanderen van eerlijke concurrentie in alle landen. De unie opteerde eerder al voor investeringen in innovatie en onderzoek. Absoluut noodzakelijk om de digitale transitie verder te begeleiden.
  • Bouw van een groene, eerlijke en duurzame toekomst: Om een groene toekomst te garanderen is er niet enkel een klimaatneutraal Europa nodig. De unie moet nog meer energie-onafhankelijk worden, en investeren in een energietransitie. Op sociaal vlak moet de focus liggen op inclusieve arbeidsmarkten en het verkleinen van sociale ongelijkheid.
  • Versterken van de rol van de EU in de wereld: de unie moet volgens Tusk nog meer zijn gedeelde waarden promoten en projecteren op andere regio’s. Het Europees model kan volgens hem als voorbeeld dienen om vrede, democratie en mensenrechten te stimuleren over de hele wereld.  Daarnaast moet de EU ook nog meer optreden als globale speler in geopolitieke en strategische contexten.

Deze prioriteiten komen grotendeels overeen met de prioriteiten die de commissie eind april voorstelde.Ter vergelijking: voor de periode 2014-2019 vond de Europese Raad ook de bescherming van de burgers, de rol van de EU, klimaat en bescherming van de burgers prioriteit. Verder was toen ook het creëren van jobs en groei een belangrijke aparte doelstelling.

De Sibiu-verklaring

De informele top kadert in een reeks dialogen over de algemene toekomst van Europa. Die discussie werd geopend door commissievoorzitter Juncker. Na de brexit presenteerde hij zijn white paper over de toekomst van Europa. Hij stelde vijf verschillende scenario's voor.

Dag op dag 69 jaar na de Schuman-verklaring, die wordt beschouwd als de geboorte van de Europese Unie, hoopt Tusk met een Sibiu-verklaring terug te keren uit Roemenië. Die verklaring moet een boodschap van eenheid en vertrouwen worden. En de basis voor een hernieuwd elan waarop de unie de komende vijf jaar zal gaan bouwen. Tijdens de Europese Raad van Sibiu op 20 en 21 juni klopt men de strategische agenda definitief af.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons