U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

15 oktober 2018 - door Stagiair

Tijdens de zitting van de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) hebben de MEP’s alle compromis-amendementen aangenomen.

IMCO neemt ontwerpadvies aan over hergebruik van data (PSI)

Enkele belangrijke amendementen zijn:

Artikel 3: algemeen principe

Het Parlement voegt toe dat lidstaten verplicht worden om er voor te zorgen dat documenten die onder het toepassingsgebied van de toekomstige richtlijn vallen, standaard beschikbaar en aangepast zijn voor hergebruik.

Artikel 5: beschikbare formaten en kwaliteit van de documenten

Lidstaten worden verplicht om ervoor te zorgen dat de documenten up to date, accuraat en vergelijkbaar zijn.

Artikel 5a: Applicatieprogramma-interfaces

MEP’s voegen met een amendement een nieuw artikel toe, gewijd aan applicatieprogramma-interfaces (API).

Het artikel houdt in dat wanneer een document voor hergebruik beschikbaar wordt gesteld aan een aanvrager of wanneer een vergunning aan een aanvrager wordt verleend, een overheidsinstantie of een openbare onderneming verplicht is om dit document ook beschikbaar te stellen voor hergebruik via applicatieprogramma-interfaces en portalsites, indien gepast.

Artikel 8: licenties

Voor documenten die bepaalde voorwaarden hebben of die onderhevig zijn aan een licentie, moeten de lidstaten:

  • verzekeren dat voorwaarden en condities hergebruik niet onnodig inperken en dat documenten worden vrijgegeven onder de minst strikte voorwaarden of licentiebepalingen;
  • de meest gebruikte en minst restrictieve licentie hanteren;
  • het gebruik van open licenties voor hergebruik van overheidsdocumenten aanmoedigen;
  • er voor zorgen dat licenties beschikbaar zijn in een digitaal formaat en digitaal worden verwerkt.

Artikel 13: lijst met hoogwaardige datasets

De MEP’s willen dat hoogwaardige datasets gratis beschikbaar zijn, dat ze kunnen machinaal leesbaar of downloadbaar zijn en dat ze -indien gepast- beschikbaar zijn via API’s. 

Artikel 16: evaluatie

Het Parlement vraagt dat de Commissie de richtlijn evalueert na 36 maanden. 

Volgende stappen

Dit dossier moet ook besproken worden in de ITRE commissie. Die besprekingen zullen in de komende week plaatsvinden, amendementen worden eerstdaags verwacht. 
 

Maak een account aan

Volg ons