U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening van de regels over het gebruik van data uit de publieke sector (PSI): lidstaten discussiëren

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

De ministers van de lidstaten hebben op 8 juni 2018 het voorstel voor een herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie besproken. Men spreekt in Europees jargon vaak over de PSI: Database and Public Sector Information Directives. 

Tijdens deze zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie hebben de ministers van de lidstaten een algemeen oriënterend debat over het voorstel gehouden.

Meer over de herziening van de richtlijn m.b.t. gebruik van data uit de publieke sector leest u in dit artikel! 

Herziening van de regels over het gebruik van data uit de publieke sector (PSI): lidstaten discussiëren

Andrus Ansip en de PSI

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt beet de spits af. Hij zei dat sommige gegevens momenteel buiten de scope van de Richtlijn 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn Overheidsinformatie) vallen. Bijvoorbeeld de gegevens inzake gezondheid en volksgezondheid.

Volgens de vicevoorzitter zal de wijziging volgende resultaten opleveren: 

  • Het zal overheidsinstellingen aanmoedigen om verzamelde gegevens op een dynamischere manier ter beschikking te stellen. 
  • Het zal ervoor zorgen dat de tarieven en vergoedingen voor het hergebruik van data de marginale kosten van de verspreiding ervan niet overschrijden.
  • het toepassingsgebied van de richtlijn Overheidsinformatie zal zich uitbreiden tot openbaar ondezoek en overheidsbedrijven die actief zijn in de nutssector.

Ansip hoopt dat de Raad een akkoord kan bereiken onder het Oostenrijks voorzitterschap. Dat start in juni en eindigt in december 2018. 

De lidstaten hun eerste posities over PSI 

  • Tijdens het daaropvolgende debat onderstreepten de ministers van de lidstaten dat de beschikbaarheid van overheidsgegevens een essentiële hulpbron is voor innovatie en nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie.
  • De lidstaten stonden ook positief tegenover het idee om het toepassingsgebied van het voorstel uit te breiden teneinde het Europese beleid inzake open data een nieuwe impuls te geven.
  • De Belgische delegatie stelde voor om de naam van de richtlijn te veranderen naar 'Open Data directive'. Dit zou de inhoud van het voorstel beter weerspiegelen dan de huidige naam. De Commissie steunde dit voorstel. 
  • Daarnaast wezen verscheidene ministers op de complementariteit tussen het voorstel en het voorstel betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. 
  • Bijna alle landen waren positief over het voorstel: Kroatië, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Malta, Roemenië, Tsjechië, Duitsland, Finland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Litouwen, Polen, Frankrijk, Letland, Ierland, Nederland, Portugal, Griekenland, Denemarken en het Groothertogdom Luxemburg.

Wat doet het Parlement momenteel rond PSI

In het Europees Parlement heeft de Commissie ITRE (Lead) bevestigd dat de volgende leden schaduwrapporteur zullen zijn:

Het is nog wachten op de officiële bevestiging. 

Volgende stappen

Dit voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure. Het Parlement en de Raad zullen een standpunt bepalen en vervolgens onderhandelen met elkaar. Men hoopt te landen voor het einde van 2018. 

Maak een account aan

Volg ons