U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-ministers van Financiën pleiten voor opschaling klimaatfinanciering

07 november 2018 - door Ina De Vlieger

De EU-ministers van Financiën hebben opnieuw bevestigd dat de EU en de lidstaten zich ertoe verbinden om de middelen op te voeren voor de collectieve doelstelling van 100 miljard dollar per jaar tegen 2020 en tot 2025. Dit geld moet dienen om de mitigatie (vermindering van broeikasgasuitstoot) en klimaatadaptatie (aanpassingen aan klimaatsveranderingen) in de ontwikkelingslanden te ondersteunen.


Deze boodschap staat in de conclusies die de ministers hebben aangenomen met het oog op de COP24.  Hiermee is het onderhandelingsmandaat van de EU, zoals vastgesteld door de Raad Milieu van 9 oktober, afgerond.

EU-ministers van Financiën pleiten voor opschaling klimaatfinanciering

De ministers herhalen het belang van het met succes afsluiten van het werkprogramma van Parijs tijdens de COP24 om ambitieuze en snelle vooruitgang te boeken, zodat de stroom van klimaatfinanciering verenigbaar is met een transitie een koolstofarme een veerkrachtige maatschappij.  Zij benadrukken dat overheidsfinanciering alleen niet voldoende is, maar wel een belangrijke rol blijft.


De EU en haar lidstaten leveren momenteel de grootste bijdrage. In 2017 was dat een bijdrage van 20,4 miljard euro aan de publieke middelen voor de financiering van het klimaat. De Raad dringt er bij de andere ontwikkelde landen op aan om de publieke middelen opvoeren. Ook onderstreept hij het belang van de particuliere middelen voor de klimaatfinanciering.


Volgende stappen

  • Na de goedkeuring van de conclusies van de Raad wordt het proces als voltooid beschouwd.
  • Klimaattop in Katowice, Polen 3-14 december 2018. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering (COP24) wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP27) vindt plaats in Sharm El-Sheikh (Egypte) van 7 tot 18 november 2022. 

Lees meer
Volg ons