U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE-commissie wil EPBD-richtlijn krachtiger implementeren

14 november 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft het ontwerp van initiatiefverslag van Seán Kelly (EVP, Ierland) aangenomen, waarin ze de Europese Commissie opgeroept de uitvoering van de EU-richtlijn (2018/844) over de energieprestaties van gebouwen (EPBD) aan te moedigen en maatregelen te nemen in geval van niet-naleving.

Verder een oproep van ITRE voor de toekomstige EC-voorstel herziening EPBD: 

  • Versterken huidige bepalingen om ervoor te zorgen dat de 'lange termijn renovatiestrategieën' van de lidstaten stroken met de klimaatneutraliteits- en energiedoelstellingen van de EU.
  • EU-initiatief voor vaardigheden in de bouwsector.
  • Renovatietempo van gebouwen van 3% per jaar.
ITRE-commissie wil EPBD-richtlijn krachtiger implementeren

De goedkeuring van het verslag (9 november) gebeurde met een grote meerderheid: 49 stemmen voor, 11 tegen en 2 onthoudingen. 

EU-initiatief voor vaardigheden in de bouwsector

De heer Kelly wees erop dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 36% van de broeikasgasemissies en 40% van het energieverbruik in de EU en verklaarde: "Klimaatoverwegingen moeten een rol spelen bij de planning, het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de recycling of renovatie van gebouwen aan het einde van hun levensduur, waarbij rekening moet worden gehouden met energie, water, de kwaliteit van het binnenmilieu, de keuze van materialen en de locatie".

In het verslag vraagt daarom een initiatief voor vaardigheden om tussenpersonen zoals installateurs, architecten of aannemers in staat te stellen oplossingen voor energie-efficiëntieprogramma's en een koolstofarm gebouwenbestand te adviseren, voor te schrijven of te installeren.

Volgende stappen

Stemming ontwerpverslag tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Indienen EC-voorstel herziening EPBD verwacht op 14 december 2021.

Bron en meer lezen

EP website, documenten ITRE-commissie 9 november (Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons