U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

COP24: Parlement wil klimaatverbintenissen EU opvoeren

25 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement pleit ervoor om:

  • een stijging van 1,5°C na te streven, omdat 2°C ingrijpende en onomkeerbare gevolgen heeft;
  • een emissiereductie van 55% tegen 2030 voorop te stellen in plaats van 40% (EC-voorstel dat de Raad volgt);
  • alle EU-beleidsmaatregelen te laten aansluiten bij de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De resolutie over de COP24-conferentie over klimaatverandering kreeg de goedkeuring met 239 stemmen voor, 145 tegen en 23 onthoudingen.

COP24: Parlement wil klimaatverbintenissen EU opvoeren

De resolutie over de COP24-conferentie over klimaatverandering in Katowice kreeg de goedkeuring met 239 stemmen voor, 145 tegen en 23 onthoudingen.

De visie van het Europees Parlement staat in schril contrast met het conservatieve standpunt van de EU-leiders. Het Parlement wil dat de Europese Commissie en de lidstaten voorbereidingen treffen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen en deze op de COP24 presenteren.

Het EP benadrukt de urgentie voor meer ambitie in het licht van het recente IPCC-rapport over de impact van de opwarming van de aarde met 1,5°C. 


Klimaatfinanciering

Volgens het EP moet de EU-begroting in overeenstemming zijn met haar internationale verplichtingen. De post 2020 begroting moet klimaat- en energiedoelstellingen centraal stellen. Het aandeel van de klimaat gerelateerde uitgaven moet van 20% naar 30%.

De EU moet ook een specifiek en automatisch mechanisme voor overheidsfinanciering opzetten dat aanvullende en adequate steun biedt voor een billijk aandeel van de EU in de verwezenlijking van de internationale klimaatfinancieringsdoelstelling van 100 miljard dollar.


Volgende stappen

  • November 2018: rekening houdend met de wetenschappelijke inbreng van het IPCC-rapport werkt de Europese Commissie aan een voorstel voor een EU-strategie voor broeikasgasemissiereductie op lange termijn.
  • 3-14 december 2018: Klimaattop in Katowice, Polen. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering (COP24) wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.


Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement 25 oktober: Paris agreement: MEPs call for stepping up EU climate commitments

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP27) vindt plaats in Sharm El-Sheikh (Egypte) van 7 tot 18 november 2022. 

Lees meer
Volg ons