U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Allereerste CO2-normen voor vrachtwagens en bussen

19 februari 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 18 februari een voorlopig akkoord bereikt over een verordening die voor het eerst CO2-emissienormen voor zware voertuigen (vrachtwagens en bussen) in de EU vaststelt:

  • Vanaf 2025 moeten nieuwe voertuigen gemiddeld 15% minder CO2 uitstoten dan in 2019
  • Tegen 2030 stoten ze 30% minder CO2 uit.

Tegen 2025 moet 2% van de nieuwe zware voertuigen nulemissie- en lage emissie voertuigen zijn.

 

Allereerste CO2-normen voor vrachtwagens en bussen

De nieuwe doelstellingen en stimulansen dragen bij tot vermindering van emissies, brandstofbesparing voor vervoerders en tot schonere lucht voor alle Europeanen.

Herziening CO2-normen zware voertuigen

Het bindend streefcijfer van 30% lagere CO2-uitstoot vanaf 2030 kan eventueel in 2022 worden herzien. De Europese Commissie moet dan ook post 2030-doelstellingen voorstellen.

 

Sancties en stimulansen

Voertuigfabrikanten die zich niet aan de CO2-emissiereductiedoelstellingen houden, moeten een financiële boete betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies. De bedraagt 4 250 euro per gram CO2 per tonkilometer voor de periode 2025-2029 en 6 800 euro na 2030.

Er komt ook een systeem van stimulansen, de zogenaamde superkredieten. Bij de berekening van de specifieke emissies van een vrachtwagenfabrikant tellen voertuigen met een nulemissie- en een lage emissie (ZLEV) mee voor meer dan één voertuig.

Bussen en touringcars zijn van het ZLEV-systeem uitgesloten, omdat deze voertuigtypen al door andere maatregelen worden gestimuleerd.

 

Verordening CO2 zware voertuigen een stap in modernisering van Europese mobiliteitssector en voorbereiding op EU-klimaatneutraliteit in 2050 

Voor de industrie biedt deze verordening de kans om te innoveren in de richting van emissievrije mobiliteit en haar wereldwijde leiderschap op het gebied van schone voertuigen verder te versterken.

Verder is de aanpak van de emissies van het wegvervoer een belangrijke bouwsteen van de inspanningen van de EU om haar doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990. 

 

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement en de Raad moeten de tekst van de verordening nu formeel goedkeuren.
  • Zodra beide medewetgevers hun goedkeuring hebben gegeven, verschijnt de verordening in het EU-Publicatieblad en treedt zij onmiddellijk in werking.

 

Meer lezen

Website van DG CLIMA: Clean mobility: Putting an end to polluting trucks. Commission welcomes first-ever EU standards to reduce pollution from trucks

Nieuwsbericht Raad 19/02/2019: Heavy-duty vehicles: Council presidency agrees with Parliament on Europe's first-ever CO2 emission reduction targets for trucks

Nieuwsbericht Europees Parlement 19/02/2019: Cutting CO2 emissions from trucks: MEPs reach deal with Council

Maak een account aan

Volg ons