U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Witte rook voor taxonomie van duurzame financiering

06 december 2019 - door Veronique Vennekens

Na een marathon-triloog van bijna 9 uur zijn de vertegenwoordigers van het Parlement en de Raad het eens geworden over de verordening die de toekomstige taxonomie voor duurzame financiering zal bepalen.

  • De compromis bevat drie categorieën: donkergroene activiteiten, overgangs- en ontsluitende activiteiten.
  • Gas en kernenergie zijn niet expliciet uitgesloten uit de tekst, steenkool wel.
  • Op 16 december zullen het Parlement en de Raad officieel hun goedkeuring aan de tekst geven.
Witte rook voor taxonomie van duurzame financiering

Donkergroene, ontsluitende en overgangsactiviteiten

Het compromis behoudt drie categorieën: donkergroene, ontsluitende en overgangsactiviteiten. Een activiteit wordt beschouwd als overgangsactiviteit als er aangetoond is dat er geen koolstofarme alternatieven zijn en het de ontwikkeling en uitrol van koolstafarme alternatieven niet tegenhoudt. Daarnaast mag de activiteit ook niet leiden tot ‘carbon lock in’.

De definitie van die overgangsactiviteiten moet elke drie jaar geëvalueerd en herzien worden. Gas en kernenergie zijn niet expliciet inbegrepen of uitgesloten in de taxonomie. Steenkool daarentegen zou duidelijk worden uitgesloten.

Om te bepalen in hoeverre een economische activiteit ecologisch duurzaam is, moeten technische criteria omschreven worden door de Europese Commissie. De Raad wilde hiervoor graag werken met uitvoeringsbesluiten maar dat zag het Europees Parlement niet zitten. In de plaats daarvan is voor het beheer van de taxonomie een oplossing gevonden waardoor de lidstaten meer invloed hebben op het ontwerp van gedelegeerde handelingen. In die gedelegeerde handelingen worden kwantitatieve en kwalitatieve drempels vastgelegd waar de economische activiteit zich dan aan moet houden om als duurzaam beschouwd te worden.

De onderhandelaars moeten de tekst nog voorleggen aan de politieke groepen in het Parlement en de Raad. Er is een laatste triloog gepland op 16 december om het akkoord formeel goed te keuren.

Lees het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons