U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Backbone connectivity for Digital Global Gateways

Deadline

Code

CEF-DIG-2021-GATEWAYS

Inleiding

In haar "State of the EU"-toespraak van 15 september 2021 stelde de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen dat de Europese Unie zal zorgen voor strategische connectiviteit voor alle grondgebieden van de Unie door middel van Global Gateway-partnerschappen.
Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat de Europese Unie verbonden is met "kwaliteitsinfrastructuur, die goederen, mensen en diensten over de hele wereld met elkaar verbindt". Door transparantie en efficiënt bestuur te bieden, heeft de Unie daarom de ambitie
betrouwbare digitale connectiviteit te bieden aan de lidstaten en aan haar partners wereldwijd.

Doelstellingen

In overeenstemming met artikel 9, lid 4. (d) van de CEF-Verordening 2021/1153, zal deze oproep steun verlenen voor de aanleg van backbone-netwerken, waaronder onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen.
Dit zal rechtstreeks aanzienlijk bijdragen tot de verbetering van de prestaties, de capaciteit en de veerkracht van de betrokken backbone-netwerken en indirect van de netwerken op het grondgebied van de lidstaten die van die backbone-capaciteit afhankelijk zijn. Deze backbone-connectiviteit kan worden gerealiseerd met de meest geschikte technologie, waaronder onderzeese kabels en satellietgrondstations. Daarnaast kan de steun ook betrekking hebben op de interconnectie van backbones met netwerken die zich binnen de gesteunde gebieden.
Backbone-connectiviteit speelt een essentiële rol bij het garanderen van zeer hoge capaciteit en prestaties (in termen van veerkracht, veiligheid, redundantie en latentie) van digitale connectiviteit in de hele EU, met name voor eilanden en lidstaten met kusten, met inbegrip van de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee. Zij zijn ook van cruciaal belang voor een efficiënte internationale verbindingen van strategisch belang, zoals de verbinding van de EU met haar handels- en onderzoekspartners over de hele wereld.
De capaciteit en de veerkracht van dit algemene netwerk van backbone-infrastructuur komen ten goede aan alle gebruikers - zelfs die in niet aan zee grenzende lidstaten profiteren van de routering van verkeer via internationale onderzeese kabelsystemen. Het is daarom noodzakelijk voor de EU om de concurrerende beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veerkracht van deze vitale infrastructuren. EU-steun is met name nodig om markttekortkomingen aan te pakken en bij te dragen tot het mogelijk maken van specifieke projecten, die niet die niet door marktwerking alleen kunnen worden verwezenlijkt.
CEF Digital zal steun verlenen voor de uitrol van backbone-netwerken die voorzien in de connectiviteitsbehoeften
behoeften, zoals:
(1) alle grondgebieden van de EU, met inbegrip van de ultraperifere gebieden, met elkaar verbinden
(2) ondersteuning van de specifieke behoeften van lidstaten die zelf eilanden zijn, of
eilanden als deel van hun grondgebied hebben.
(3) Het onderling verbinden van backbones die de belangrijkste verbindingspunten in de EU met elkaar verbinden.
(4) Inspelen op de specifieke behoeften van de landen en gebieden overzee in de EU.
(5) Zorgen voor internationale connectiviteit met EU-partners overal ter wereld als basis voor
Europese digitale autonomie.
(6) Bevorderen van synergieprojecten die gericht zijn op andere doelstellingen van CEF Digital, waaronder
sectorspecifieke overwegingen en

Deze oproep omvat 2 deeloproepen:

 • CEF-DIG-2021-GATEWAYS-WORKS - Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works
 • CEF-DIG-2021-GATEWAYS-STUDIES - Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 40 000 000

Begunstigden

 • Internationale organisaties

 • Koepelorganisaties

 • Lokale overheden

 • Non-profit organisaties

 • Onderzoeksinstellingen

 • Private ondernemingen

 • Publieke ondernemingen

 • Regionale of bovenlokale overheden

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Type projecten

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

 

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons