U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MFK post-2020: timing

30 augustus 2018 - door Nand De Klerck

De EU-commissaris voor Begroting, Günther Oettinger, heeft verklaard dat de EU een 50/50 heeft om vóór de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 te onderhandelen over het volgend MFK. Om het MFK op tijd te doen starten zou dit essentieel zijn. 

Op 28 augustus sprak de commissaris tegen enkele journalisten de hoop uit dat tijdens de Europese Raad van 14 december 2018 het MFK zou worden besproken en intensieve onderhandelingen zouden worden geopend.

De heer Oettinger verwees naar de waarschuwingen van Italië dat het een veto zou uitspreken tegen het volgende MFK als teken van zijn afkeuring van het migratiebeleid. Reden te meer dat een snel akkoord belangrijk is. 

Hij gaf ook aan dat in de toekomstige EU-begroting zal worden gestreefd naar de versterking van het Europees agentschap voor grens- en kustbewaking (Frontex), verhoging van de defensie-uitgaven en verhoging van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

MFK post-2020: timing

Het Parlement en het MFK

Bij andere ontwikkelingen heeft de Commissie BUDG van het Europees Parlement de leden Jan Olbrycht (EVP, Polen) en Isabelle Thomas (S&D, Frankrijk) benoemd tot co-rapporteurs voor het MFK-voorstel. 

Zij zullen nu een tijdschema moeten opstellen voor de werkzaamheden van de commissie BUDG. Dezelfde commissie heeft ook bevestigd dat MEP Gérard Deprez (ALDE, België) benoemd is tot schaduwrapporteur. 

De namen van de resterende schaduwrapporteurs zullen binnenkort worden bevestigd.

Een nieuwe werkwijze

Vooruitlopend op het standpunt van de Raad over het voorstel van de Commissie zal het Europees Parlement naar verwachting ook een tussentijds verslag uitbrengen met de titel "MFK 2021-2027: standpunt van het Parlement met het oog op een akkoord".

In het verslag worden de prioriteiten en aanbevelingen van het Europees Parlement met betrekking tot het MFK uiteengezet, in de verwachting dat de Raad deze in zijn standpunt zal opnemen.Deze manier van werken zou een sneller akkoord in de hand kunnen werken. 

Het Europees Parlement heeft bevestigd dat het tussentijds verslag naar verwachting tussen 8 en 9 oktober 2018 in de Commissie BUDG zal worden behandeld, en dat de stemming in de Commissie gepland is voor 5 november 2018.

De stemming in de plenaire vergadering vindt naar verwachting plaats op 12 november 2018, zodat het standpunt van het Europees Parlement kan worden vastgesteld vóór de top van de Europese Raad die gepland is op 14 december 2018.

Maak een account aan

Volg ons