U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

(par)Tijdig naar de stembus: het Europese programma van Vlaams Belang

05 mei 2019 - door Simon De Coster

26 mei is het zover. Dan is het stemmen geblazen. Zowel Vlaams, federaal, als Europees.

VLEVA pluist deze week voor jou alle Europese partijprogramma’s uit. En geeft je zo een compleet overzicht, opdat jij geïnformeerd naar de stembus kan trekken.

Vandaag: het Europese programma van Vlaams Belang.

Placeholder

De lijsttrekker: Gerolf Annemans

Gerolf Annemans heeft een verleden als volksvertegenwoordiger en fractieleider in de federale Kamer. Na twee jaar als partijvoorzitter van Vlaams Belang, zetelt hij sinds 2014 in het Europees Parlement. Daar maakt hij deel uit van de eurosceptische en rechtse fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’.

 

De Europese prioriteiten van Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is een eurosceptische partij. Ze wil de bevoegdheden van de Europese Unie afbouwen en de samenwerking beperken. De soevereiniteit van de lidstaten komt daarbij op de eerste plaats.

 • Bevoegdheden
  Vlaams Belang wil een groot deel van de Europese bevoegdheden terug naar de lidstaten overhevelen. Vooral rond de eengemaakte markt kan er volgens hen wél nog samengewerkt worden. Ook rond milieu, terrorismebestrijding en grensbewaking ziet de partij mogelijkheden tot samenwerking. Overleg zou dan enkel nog in de Europese Raad gebeuren, waar de staatshoofden en regeringsleiders zetelen. De Commissie en het Europees Parlement wil de partij op termijn afschaffen.                        

 • Migratie
  De partij wil enkele fundamentele verdragen aanpassen. Zo willen ze het Schengenverdrag, dat onder meer het vrij verkeer van personen in Europa regelt, volledig opzeggen. Ook de Conventie van Genève, dat het statuut en de bescherming van vluchtelingen regelt, wil de partij herzien. Daarbij pleiten ze voor opvang van vluchtelingen in hun eigen regio, in plaats van in Europa. De partij is dus tegen een Europees spreidingsplan.

 • De euro
  De euro in haar huidige vorm kan volgens Vlaams Belang niet verder bestaan. Een nieuwe gemeenschappelijke munt voor enkele Noord-Europese landen zou wel een mogelijkheid zijn voor Vlaanderen. Ook het Europees Stabiliteitsmechanisme wil de partij opdoeken. Zo zouden lidstaten in financiële nood geen leningen meer kunnen krijgen.

 • Sociale dumping
  Om sociale dumping tegen te gaan wil Vlaams Belang de Europese detacheringsrichtlijn in zijn geheel verwerpen. Om gedetacheerde werknemers hier sociale bijdragen te laten betalen wil de partij daarentegen de Belgische wetgeving uitbreiden. Gedetacheerde werknemers mogen hier bovendien maximum 6 maanden blijven, tenzij een langer verblijf in een bepaalde sector echt nodig is.

 • Uitbreiding
  De partij wil duidelijkheid over eventuele toekomstige uitbreiding dossiers. Turkije kan volgens Vlaams Belang bijvoorbeeld nooit lid worden van de Unie, omdat het geen historische, taalkundige of culturele link heeft met Europa. De partij wil dat de Unie dit ook formeel erkent, en de toetredingsonderhandelingen definitief stopzet. Algemener wil de partij dat enkel landen uit het christelijke cultuurgebied nog eventueel in aanmerking komen voor lidmaatschap. Al wil ze momenteel eigenlijk geen nieuwe landen toelaten.

Lees hier het volledige Vlaams Belang programma

De Vlaams Belang lijst voor de Europese verkiezingen

 1. Gerolf Annemans
 2. Patsy Vatlet
 3. Filip De Man
 4. Sofie Bruyninckx
 5. Paul Meeus
 6. Femke Dhondt
 7. Reddy De Mey
 8. Gil Jeurissen
 9. Frederik Roose
 10. Sandra De Schuyter
 11. Hilde De Lobel
 12. Philip Claeys

Opvolgers

 1. Tom Vandendriessche
 2. Veerle De Gussem
 3. Dimitri Hoegaerts
 4. Nadia Van Beughem
 5. Philip Vervloesem
 6. Rik Beckers
 7. Lutgard Dewinter-Verboven

Maak een account aan

Volg ons