U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Brexit - onderhandelingen: controversiële UK Internal Market Bill neemt eerste horde.

15 September 2020 - door Maarten Libeer

De afgelopen dagen was er opnieuw heel wat consternatie over Brexit. Wat is er aan het gebeuren?

  • De Britse regering stelde een wetsvoorstel (UK Internal Market Bill) voor, waarin bepaalde elementen van het terugtrekkingsakkooord niet zouden worden nageleefd.
  • Deze UKIM Bill kreeg gisteren een eerste meerderheid in het Brits Parlement, nu start een tweede fase in de wetgevende fase (349 - 213). Dit wetsvoorstel is dus nog niet aangenomen. 
  • Daarnaast blijven ook de onderhandelingen in het slop zitten, getuigt EU-onderhandelaar Michel Barnier. 

De Europese Commissie liet in een statement weten dat de tijdige en volledige uitvoering van de intrekkingsovereenkomst een wettelijke verplichting is en dat de EU verwacht dat de letter en de geest van de tekst worden geëerbiedigd. De EU zet zich nu dus ook duidelijk schrap en eist van de Britse regering dat ze haar internationale verplichtingen naleeft. 

Brexit - onderhandelingen: controversiële UK Internal Market Bill neemt eerste horde.

Wat staat nu in deze UKIM Bill?

In een poging om de plaats van Noord-Ierland in de interne markt en het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen, zou dit wetsvoorstel de regering van het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid geven om voorschriften aan te nemen die onverenigbaar zijn met de terugtrekkingsovereenkomst of andere internationale wetgeving op het gebied van staatssteun en van export aangiften - en procedures. 

Concreet gaat het om: 

i) Bepalingen inzake uitvoeraangiften en andere procedures bij uitgang 

Artikel 42 van het wetsvoorstel geeft de Britse regering de bevoegdheid om uitvoeraangiften en andere uitvoerprocedures voor goederen die van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië worden vervoerd, niet toe te passen of te wijzigen. Dit omvat de bevoegdheid om af te zien van uitvoerprocedures die op grond van het Protocol van Noord-Ierland van toepassing zijn.

ii) Bepalingen inzake staatssteun 

Artikel 43 van het wetsvoorstel machtigt de Britse minister van Buitenlandse Zaken om de interpretatie van artikel 10 van het Noord-Ierse protocol inzake staatssteun te wijzigen, niet toe te passen of te wijzigen. In artikel 10 van het Protocol voor Noord-Ierland worden de bepalingen van het EU-recht inzake staatssteun gespecificeerd die tijdens de overgangsperiode op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn.

Artikel 44 van het wetsvoorstel belet alle overheden, met uitzondering van de minister, om te voldoen aan de uit de EU-staatssteunregels voortvloeiende aanmeldingsverplichtingen voor de Europese Commissie.

iii) Bepalingen inzake onverenigbaarheid of onverenigbaarheid met het internationale of andere nationale recht 

Artikel 45 van het Wetsvoorstel bepaalt dat de bepalingen van de artikelen 42, 43 en 45, alsmede de voorschriften die voortvloeien uit deze bepalingen, rechtsgevolgen hebben, onverminderd de relevante internationale of nationale wetgeving waarmee zij onverenigbaar of onverenigbaar kunnen zijn. Daarnaast wijzigt het beding artikel 7A en beperkt het de toepasselijkheid van artikel 7C van de Europese Unie (intrekkingswet) 2018 dienovereenkomstig.

Lees hier het volledig document. 

Europese Instellingen

Deze UKIM bill lokte heel wat reacties los bij de Europese instellingen, die dit zien als een flagrante niet-naleving van internationaal recht. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zoals voorgesteld, zou het in strijd zijn met verschillende bepalingen van het Protocol van Ierland/Noord-Ierland inzake douanewetgeving en staatssteun, alsmede met de rechtstreekse werking en de verplichtingen te goeder trouw waarin het terugtrekkingsakkoord voorziet. Daarnaast is de EU van mening dat zo ook het Goede Vrijdag akkoord niet meer wordt nageleefd. 

Lees hier de statements van

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us