U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Corona gooit de timing van het Europees werkprogramma overhoop

07 May 2020 - door Maarten Libeer

Door het uitbreken van de coronacrisis, zag de Europese Commissie zich genoodzaakt om enkele van hun initiatieven op de lange baan te schuiven. Om op die manier hoofd te kunnen bieden aan de economische en sociale gevolgen van een Europa dat zwaar is getroffen. Veel van de initiatieven die er op korte termijn zitten aan te komen, hebben ook een rechtstreekse link met de gevolgen van de coronacrisis. Wat springt in het oog? 

  • Toerisme krijgt een prominente plaats op de agenda

  • De initiatieven rond de Europese Green Deal komen eerst aan bod

  • Rond het MFK is er nog geen verdere timing

Corona gooit de timing van het Europees werkprogramma overhoop

Nadat de maand april voornamelijk werd gebruikt om de eerste initiatieven te lanceren om het coronavirus te bestrijden, lijkt er vanaf mei een voorzichtige terugkeer te zijn naar de ‘oude’ beleidsprioriteiten van het werkprogramma voor 2020. 

Op 20 mei worden belangrijke initiatieven uit de Green Deal gelanceerd: de biodiversiteitsstrategie, de farm to fork strategy voor de landbouw en de eerste bepalingen rond het just transition mechanism. Vanaf juni is het de bedoeling dat ook binnen de andere beleidsdomeinen alles opnieuw voorzichtig aan wordt opgestart. Op 3 juni start de tweede fase van de consultatie rond een Europees minimumloon en verschijnt er een rapport over de toepassing van GDPR en gegevensbescherming. Op 8  juli verschijnen de initiatieven rond onderwijs en onderzoek: de update van de vaardigheden agenda, het actieplan voor digitaal onderwijs, een aanbeveling voor beroepsonderwijs en de plannen rond een Europese Onderzoeksruimte. Op 22 juli tenslotte volgt het pakket rond de douaneunie. 

Dit is nog onder voorbehoud, aangezien de Commissie ook werkt aan veel voorstellen om de coronacrisis te lijf te gaan. Zo verschijnt er op 13 mei heel wat om de toeristische sector te ondersteunen, die erg lijdt onder deze crisis. Daarnaast wordt er ook ingezet op het tegengaan van desinformatie en wordt de jeugdgarantie versterkt. 

Daarnaast rekent de Europese Commissie vooral op het MFK om de Europese lidstaten mee uit de crisis te helpen. Hierover wordt veel gespeculeerd, maar er is nog geen zekerheid over de inhoud noch over het verschijnen van de nieuwe voorstellen. 

Bekijk hier de timing van de Europese Commissie. 

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us