U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Jaarlijkse meeting van het Comité van de Regio's met de European Semester Officers

12 December 2019 14:15 – 17:30
Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, Brussels

Integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in het Europees semester. Geleerde lessen en volgende stappen om investeringen en structurele hervormingen in partnerschappen op verschillende overheidsniveaus te realiseren.

 

  1. De eerste sessie zal een kijkje nemen op hoe het Europees semester 2019 in de praktijk werkte en zal de grenzen van een top-downbenadering van het semester aanpakken, ook in het licht van zijn verbredende taken: begeleiding van ESI-fondsen en beheer van het komende begrotingsinstrument van de eurozone voor convergentie en concurrentievermogen n
  2. De tweede sessie zal bespreken hoe het Semester opnieuw kan worden gericht om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te integreren als langetermijn-oriëntatie voor jaarlijkse investerings- en hervormingsprioriteiten. Ook zal worden bekeken hoe EU-steden en -regio's als partners bij het semesterproces kunnen worden betrokken.
  3. Sprekers zijn onder meer European Semester Officers van de Commissie die actief zijn in sommige EU-hoofdsteden, EU-ambtenaren en vertegenwoordigers van verenigingen van steden en regio's en denktanks.

Voor meer informatie en inschrijven kan u terecht op deze website.

Jaarlijkse meeting van het Comité van de Regio's met de European Semester Officers
Follow us