U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

(par)Tijdig naar de stembus: het Europese programma van PVDA

02 May 2019 - door Simon De Coster

26 mei is het zover. Dan is het stemmen geblazen. Zowel Vlaams, federaal, als Europees. 

VLEVA pluist deze week voor jou alle Europese partijprogramma’s uit. En geeft je zo een compleet overzicht, opdat jij geïnformeerd naar de stembus kan trekken.

Vandaag: het Europese programma van PVDA.

Placeholder

De lijsttrekker: Line De Witte

Als voorzitter van PVDA Leuven haalde Line De Witte in 2018 de eerste zetel voor haar partij in de Leuvense gemeenteraad binnen. Ze is auteur van een boek over de handelsverdragen tussen de EU en de VS (TTIP) en Canada (CETA). En naast haar job als leerkracht wiskunde en geschiedenis, trekt ze nu ook de Europese lijst van de Partij van de Arbeid.

De Europese prioriteiten van PVDA

PVDA wil een fundamenteel ander Europa: een Europa van de mensen waar solidariteit centraal staat.

 • Sociale vooruitgang
  Europa moet waken over de fundamentele sociale rechten en sociale vooruitgang. Die principes moeten volgens de partij altijd voorrang krijgen op economische vrijheden. Via een rode-kaartmechanisme zou elke lidstaat Europese beslissingen die voor sociale achteruitgang zorgen, kunnen tegenhouden. Bovendien stelt PVDA voor om de openbare diensten te versterken door opnieuw staatsmonopolies toe te laten.

 • Burgerparticipatie
  PVDA wil burgers meer betrekken in Europa. Dat kan door meer referenda te organiseren en burgerinitiatieven bindend te maken. Daarnaast wil de partij de lonen in de Commissie halveren, én plafonneren op 10.000 euro bruto. Om achterkamerpolitiek te vermijden, stellen ze daarnaast een verplicht transparantieregister voor waarin alle lobbygroepen zich moeten registreren. Onaangegeven lobbycontacten moeten verboden worden, ook buiten de muren van het parlement.

 • Fiscale fraude
  Een belangrijk punt voor PVDA is de strijd tegen fiscale fraude en belastingparadijzen. Binnen de Unie wil ze wetten herroepen die ontduiking vergemakkelijken. Buiten de Unie moet er een zwarte lijst komen van landen waarvoor economische transacties beperkt worden. Daarnaast wil men de vennootschapsbelasting voor multinationals in alle lidstaten verhogen.

 • Vluchtelingenproblematiek
  Om mensensmokkel tegen te gaan onderstreept PVDA de nood aan wettelijke en veilige routes naar Europa. Daarnaast wil de partij de opvang van asielzoekers solidair verdelen over de lidstaten. Om de oorzaak van de vluchtelingenproblematiek aan te pakken moet de Unie zich richten op vredesonderhandelingen in plaats van militaire interventies. Daarnaast stellen ze voor om elke lidstaat 0,7% van het BNP te laten spenderen aan ontwikkelingssamenwerking.

 • Klimaat
  De Unie moet ambitieus zijn in haar klimaatdoelstellingen. Zo wil PVDA 60% minder uitstoot tegen 2030, en een koolstofneutraal Europa tegen 2050. Het systeem voor emissiehandel (ETS) wil de partij aan banden leggen, en ook het gebruik van olie, aardgas, fracking en LNG wordt ontraden. Ook kerncentrales wil de partij verder afbouwen. In ruil daarvoor moet er een Europees distributienetwerk komen voor hernieuwbare energie. Ook onderzoeksfinanciering moet een focus leggen op duurzame energiebronnen.

Ontdek hier het volledige PVDA-programma.

 

De PVDA lijst voor de Europese verkiezingen

 1. Line De Witte
 2. Hendrik Vermeersch
 3. Janneke Ronse
 4. Peter Vits
 5. Naomi Stocker
 6. Farid Darmach
 7. Lieve Peeters
 8. Feride Karki
 9. Johan Tackx
 10. Iman Ben Madhkour
 11. Luk Vandenhoeck
 12. Jozef Mampuys

Opvolgers:

 1. Aurélie Decoene
 2. Tim Joye
 3. Dennis Lauwers
 4. Julie Steendam
 5. Toon Danhieux
 6. Marleen Pollet
 7. Tony Fonteyne
Follow us