U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

(par)Tijdig naar de stembus: het Europese programma van N-VA

29 April 2019 - door Maarten Libeer

26 mei is het zover. Dan is het stemmen geblazen. Zowel Vlaams, federaal, als Europees.

VLEVA pluist deze week voor jou alle Europese partijprogramma’s uit. En geeft je zo een compleet overzicht, opdat jij geïnformeerd naar de stembus kan trekken.

Vandaag: het Europese programma van N-VA.

Placeholder

De lijsttrekker: Geert Bourgeois

 

Als oprichter van de partij doorzwom huidig Minister-President Geert Bourgeois al vele wateren. Sinds 2004 maakt hij onafgebroken deel uit van de Vlaamse regering. De eerste twee termijnen als minister en sinds 2014 aan het hoofd van de Vlaamse regering.

 

Nu verlaat Geert Bourgeois de Vlaamse politiek. En staat hij aan het begin van een heel nieuwe uitdaging: de Europese politiek. Op het internationale toneel heeft hij al ervaring in zijn rol als Vlaams minister voor Buitenlands Beleid (2004-2008), en natuurlijk ook als minister-president.

Europese prioriteiten N-VA

 1. Een sterke Euro gedragen door verantwoordelijke lidstaten

De N-VA wil een sterke Euro, gekoppeld aan een stabiliteits- en groeipact waarvan de afspraken worden nageleefd door verantwoordelijke lidstaten. De bankenunie en de kapitaalunie moeten verder worden afgewerkt zodat de financiering van Vlaamse ondernemingen ook op Europees vlak ingang vindt. Wel is de partij tegen transfers tussen verschillende eurozone-landen en ook van Euro-obligaties loopt de partij niet warm.

 1. De interne markt verdiepen

De interne markt geldt als de ‘economische ader voor de Europese welvaart’. Die markt verdiepen is daarom een tweede, grote prioriteit. Ze kijken hiervoor naar energie, transport en digitalisering als bouwwerven. Door op die domeinen handelsbarrières weg te werken wil de partij nog meer van die interne markt benutten. Wel moet er een strijd komen tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping.

 1. Migratie aanpakken

Ook op migratievlak ziet de N-VA een rol weggelegd voor de EU. Frontex moet versterkt worden, de EU moet terugname-akkoorden sluiten en lidstaten moeten de verantwoordelijkheid over controle, opvang en verblijf beginnen opnemen. Europese herlocatie kan, op voorwaarde dat de verdeelsleutel eerlijk is en de nationale socialezekerheidsvoordelen niet automatisch gelden.

 1. Budget

Binnen de onderhandelingen rond het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 wil de N-VA graag wat verschuivingen van de budgetten zien. Zo wil de partij af van de ‘transfer-subsidies’ zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de cohesiefondsen. In de plaats wil de partij inzetten op de fondsen die de Europese burger structureel ten goede komt. Slimme investeringen in economie en innovatie zijn een belangrijk speerpunt.

 1. Sociaal beleid blijft bij de lidstaten

De EU moet zich richten op die domeinen waar ze een meerwaarde kan bieden. Door de grote heterogeniteit tussen alle lidstaten, cultureel en socio-economisch, ziet de N-VA daar geen al te grote rol voor de EU. Ze willen geen Europese sociale zekerheid, geen Europese werkloosheidsuitkering en dus geen Europees ‘one size fits all’ sociaal beleid. De lidstaten beslissen zelf over de toegangsvoorwaarden van de sociale zekerheid.

 1. Europa moet meespelen op het wereldtoneel

De N-VA zet in op een slagkrachtig Europa in de wereld. Op die manier krijgen België en Vlaanderen een grotere stem. Daarnaast zijn veiligheidsproblemen als terrorisme en cybercriminaliteit per definitie grensoverschrijdend en wordt zo de binnenlandse veiligheid gewaarborgd. Ook Europese samenwerking op defensie - en veiligheids vlak kan worden uitgebreid om zo onnodige capaciteit en duplicatie tegen te gaan.

Europese lijst N-VA

Effectieven:

 1. Geert Bourgeois

 2. Assito Kanko

 3. Johan Van Overtveldt

 4. Mark Demesmaeker

 5. Caroline de Meerleer

 6. Elisabeth Alteköster

 7. Ralph Packet

 8. Lianna Mkrtchyan

 9. André Gantman

 10. Annemie Charlier

 11. Luk Lemmens

 12. Frieda Brepoels

Opvolgers:

 1. Jeroen Overmeer

 2. Katrien Uyttersprot

 3. Matthias Storme

 4. Anne Caelen

 5. Zeger Debyser

 6. Luba Minarikova

 7. Marc Descheemaecker

Meer weten?

Lees hier meer  over het N-VA programma en hun EU-brochure.

Follow us