U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Capaciteitsuitbouw voor procesvoering rond democratie, rule of law en mensenrechtenschendingen

Deadline

Code

JUST-PPPA-LITI-AG-2018

Doelstellingen

De Commissie wil fonds starten om bewustmaking en juridische bijstand te voorzien voor individuen en middenveldorganisaties in processen rond democratie, rule of law en het schenden van mensenrechten. De bedoeling is om de kennis van EU wetgeving (zoals het Charter of Fundamental Rights) te vergroten. Specifiek heeft deze oproep twee doelstellingen:

 • Het versterken van de kennis en kunde van juridisch professionals om zich te engageren in procesvoeringspraktijken op nationaal en Europees niveau. Training, kennisdeling en het uitwisselen van good practices valt hier onder.
 • Het ondersteunen van hefboomactiviteiten (bijvoorbeeld communicatie en campagnes) die bewustmaking rond rechten en redress mechanismes versterken

Budget

€ 540.000

Begunstigden

De oproep is gericht aan publieke of privéorganisaties uit een lidstaat van de EU. Projecten mogen zowel nationaal als transnationaal zijn. Organisaties met een winstoogmerk moeten wel samenwerken met een overheidsorganisatie.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website van de Europese Commissie.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Read more
Follow us