U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement houdt vast aan groter MFK

02 October 2018 - door Nand De Klerck

Op dinsdag 9 oktober zal de begrotingscommissie van het Europees Parlement het ontwerp van tussentijds verslag behandelen en zich uitspreken voor een ambitieuzer standpunt dan het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2021 - 2027. Ze vragen 190 miljard euro meer. 

Het ontwerpverslag van Jan Olbrycht (EVP, Polen), Isabelle Thomas (S&D, Frankrijk), Janusz Lewandowski (EVP, Polen) en Gérard Deprez (ALDE, België), dat is uitgelekt herhaalt het officiële standpunt van het Europees Parlement over het MFK. Het rapport zegt dat het niveau van het MFK voor 2021 - 2027 op 1324 miljard euro moet worden vastgesteld, wat overeenkomt met 1,3% van het BNI (bruto nationaal inkomen) van de EU-27. Dit is volgens het Parlement noodzakelijk om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de Unie. De Commissie stelde 1,11% van het BNI voor.

Europees Parlement houdt vast aan groter MFK

Status-quo voor cohesie en GLB. 

Voor de rubriek "regionale ontwikkeling en cohesie" is een totaalbedrag van 272,6 miljard euro (in prijzen van 2018) voorgesteld voor 2021-2027, tegenover 242,2 miljard euro in het voorstel van de Commissie (272,6 miljard euro voor de huidige periode 2014-2020). Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de totale begroting vastgesteld op 383,2 miljard euro (324,2 miljard euro in het oorspronkelijke voorstel).

120 miljard euro voor onderzoek, Erasmus+ verdrievoudigd. 

In het ontwerpverslag wordt aangedrongen op meer geld voor de volgende rubrieken:

 • het budget voor onderzoek en innovatie is verhoogd tot 120 miljard euro in prijzen van 2018 (83,4 miljard euro in het voorstel van de Commissie);
 • de financiering van de "vervoers-component' van de Connecting Europe Facility is gestegen tot 17,7 miljard euro (11,3 miljard euro in het voorstel van de Commissie);
 • de specifieke financiering voor KMO's (COSME-programma) is verdubbeld;
 • het Europese ruimtevaartprogramma is verhoogd (budget van 14,8 miljard euro);
 • de financiering van het cohesiebeleid voor de EU27 is in reële termen op het niveau van de begroting 2014-2020 gehouden;
 • de middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid zijn verdubbeld;
 • de begroting van het programma Erasmus+ worden verdrievoudigd tot 41 miljard euro (de Commissie stelde 26,3 miljard euro voor);
 • de huidige begroting van het programma Creatief Europa is verhoogd;
 • de GLB-begroting voor de EU27 is reëel op het niveau van de begroting 2014-2020 gebleven;
 • de oorspronkelijke landbouwreserve is opnieuw ingesteld;
 • het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is met 10% verhoogd;
 • de huidige begroting van het LIFE+-programma is verdubbeld (tot 6 miljard euro i.t.t. 4 miljard euro in voorstel COM);
 • een specifieke toewijzing (4 miljard euro) voor een nieuw energietransitiefonds;
 • het instrument ter ondersteuning van het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid is versterkt (+3 miljard euro, tot 113,8 miljard euro) om een grotere bijdrage te leveren aan de financiering van een investeringsplan voor Afrika.
 • In het ontwerpverslag staat een "nee" tegen bezuinigingen op het Europees Sociaal Fonds. 

Eigen middelen.

In het ontwerpverslag wordt het voorstel om geleidelijk een "mandje" met nieuwe middelen in te voeren, toegejuicht. Men denkt onder andere aan:

 • Vennootschapsbelasting
 • Aandeel in de inkomsten uit de emissiequotahandelssysteem
 • Plastic-tax
 • Digitale belasting
 • belasting op financiële transacties

Het ontwerpverslag betreurt de geringe vooruitgang dat op niveau van de Raad is geboekt en het Parlement hoopt dat men vóór de Europese verkiezingen van mei 2019 een politiek akkoord kan bereiken. 

De budget-commissie zal begin november over dit verslag buigen. Het complete Europees Parlement zal zich tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg tussen 12 en 15 november uitspreken.

Bron: Agence Europe, 2/10/18

Follow us