U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Onderwijsruimte: een realiteit of een droom?

16 November 2021 - door Ute De Meyer

Vorige week keurde het Europees Parlement haar verslag goed waarin ze bij de Europese Commissie ervoor ijveren om de "Europese onderwijsruimte" op een meer holistische manier moeten benaderen. 

  • Het Europees Parlement wil de ongelijkheid tussen en binnen lidstaten wegwerken.
  • Ze vragen aan de lidstaten en de Europese Commissie om meer Europees perspectief in het onderwijscurriculum te steken.
  • Lees hier het volledige rapport van het Europees Parlement

 

Europese Onderwijsruimte: een realiteit of een droom?

Concreet vragen de leden van het Europees Parlement aan de Commissie en de lidstaten om:

  • ambitieuzere EU-onderwijsdoelstellingen vast te stellen, waarbij het huidige criterium voor leerlingen die slecht presteren wordt verlaagd van 15% naar 10% en ernaar wordt gestreefd het percentage voortijdige schoolverlaters te verlagen van 10% naar 5%.
  • te komen tot wederzijdse erkenning van (digitale) vaardigheden, kwalificaties en diploma's in heel Europa, automatische erkenning van studieperioden in het buitenland, ook in het beroepsonderwijs en via Europese microcredentials
  • ernaar streven dat alle leerlingen in de EU aan het eind van het lager secundair onderwijs voldoende kennis hebben van ten minste twee andere officiĆ«le EU-talen, met bijzondere nadruk op het leren van Engels;
  • om het digitaal onderwijs en een toereikend niveau van digitale vaardigheden niet te beschouwen als een subgroep van of alternatief voor bestaande manieren van leren en lesgeven, maar als onderdeel van toekomstgericht onderwijs;
  • een groter Europees perspectief in de onderwijscurricula en de lerarenopleidingen te integreren;
  • duidelijke prioriteiten vast te stellen voor de middellange en de lange termijn met haalbare doelstellingen en termijnen voor de in te voeren maatregelen, waaronder duidelijk omschreven, tussentijdse doelen die de verschillende bouwstenen zullen vormen van een echte Europese onderwijsruimte zonder onnodige vertragingen;
  • ...

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us