U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Slotconferentie GO!: Alternative ways to learn a language

6 October 2020 11:00 – 17:00
Online

Kun je het formele onderwijs bijbenen of heb je misschien informele hulpmiddelen nodig? Tijdens het werken met verschillende taalgroepen, zowel op formele als informele wijze, hebben de partners in het Alternative Ways project ervaren dat er een aanzienlijk aantal leerlingen is die erin slagen een nieuwe taal te leren. Ze merkten echter ook dat het uitvalpercentage relatief hoog is. Het is vanwege dit hoge uitvalspercentage dat we dit project zijn gestart en de toolkit hebben ontwikkeld. Een deel van de leerlingen die de school niet of nauwelijks hebben verlaten, zelfs niet in hun eigen land, en die ook analfabeet of laaggeletterd zijn in hun eigen taal. Daarnaast lijden sommigen aan psychologische problemen (zoals een depressie of Post-Traumatisch Stress Syndroom). Anderen hebben te maken met fysiologische problemen of hebben een leerstoornis (zoals dyslexie of andere cognitieve problemen).

Op basis van onze ervaring in het werken met leerlingen die met deze problemen te maken hebben, kunnen we stellen dat het vaak niet de intelligentie van de leerling is die hem of haar blokkeert. Vaker dan dat is een mismatch tussen hun leervaardigheden en de leermiddelen die gebruikt worden om hen te leren de boosdoener. Wij zijn van mening dat leerlingen die met de bovengenoemde uitdagingen worden geconfronteerd, behoefte hebben aan hoogwaardige, gestructureerde taalleerhulpmiddelen die informeel onderwijs impliceren. Daarom hebben wij, de partners in dit project, besloten om onze krachten te bundelen in een project waarin we onze kennis en instrumenten kunnen delen en samen een toolkit te ontwikkelen waarvoor informeel leren het uitgangspunt is, met instrumenten waarvan we uit ervaring weten dat ze effectief zijn.

Op deze conferentie zullen we ons verhaal delen!

Registreren kan hier. 

Site Alternative Ways

Slotconferentie GO!: Alternative ways to learn a language

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us